mandag 18. februar 2019

Vintervandring med havørn i furu

Vintervandringen 2019 foregikk rundt Øya i Vikersund. Seks deltakere hadde møtt opp, og fikk en fin tur i behagelig temperatur langs vassdraget. Fossekallen var på plass som annonsert. Minst 5 individer ble observert. Dagens høydepunkt var ei havørn, som tok en sving over turfølget på Øyas sørligste punkt, hvilte så litt i et tre før den fortsatte i sørlig retning. På samme sted ble det også sett og hørt en svartspett. Fire sothøner hadde tilhold på oppsida av brua i Vikersund. Det var generelt bra med fugleliv til lands og til vanns, og kjøttmeisens sang ga vårlige fornemmelser.


Havørn i furu (foto: Lars Dolmen)

Etter turen reiste vi hjem til turvert Anne, og koste oss med kaffe og kaker med utsikt til hagefugl på foring. Her var pilfink og gulspurv i flertall. Til sammen ble drøyt 20 arter observert ila dagen - og 2 kaker fortært. Takk for turen, og spesiell takk til Anne som tok så godt i mot oss.


Avslutning med kaffe hos Anne Kvam (foto: Morten Jagdum)
Flere bilder fra turen finnes på foreningens Facebook-side. Link øverst på siden. Neste utflukt vil forhåpentlig gå Hurumlandet rundt. Tidspunkt bestemmes seinere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar