mandag 25. februar 2019
INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2019
NORSK ORNITOLOGISK FORENING, ØVRE EIKER LOKALLAG
                                         
Tid: Tirsdag 12. mars 2019 kl.20.00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

PROGRAM

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 3. Årsberetning for 2018
 4. Revidert regnskap for 2018
 5. Budsjett for 2019
 6. Rapporter fra utvalgene
 7. Innkomne forslag
 8. Arbeidsplan for 2019
 9. Valg
-------------------------------------------------------                

Følgende vedlegg finnes under arkfanen "Årsberetninger" øverst på siden:

 • Årsberetning for 2018 med diverse årsrapporter
 • Valgkomiteens innstilling / Styrets innstilling til valgkomite
 • Godkjent regnskap for 2018
 • Forslag til budsjett for 2019
  
25/2-2019
For styret i NOF Øvre Eiker
Lars H. Dolmen
Sekretær

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar