onsdag 2. november 2016

Møte om fuglearter i tilbakegang 8. november

Kl.18.30 i Haug kirke menighetssenter i Hokksund

Naturen er under press fra mange hold, og mange fuglearter er i tilbakegang. I kveldens foredrag tar professor Svein Dale for seg hvilke fuglearter som er i tilbakegang, med særlig fokus på fuglearter som finnes i vårt område. Hvorfor går de tilbake i antall, hvilke er allerede utdødd og hvilke arter kan vi risikere å miste innen kort tid?

Svein Dale
Art i tilbakegang: Åkerrikse
Svein Dale er oppvokst i Bærum, og begynte med fuglekikking på Fornebu. Han har vært med i styre og stell i NOF avdeling Oslo og Akershus i mange år, er en av forfatterne av "Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus" og har i lang tid jobbet med kartlegging av fuglelivet i Oslo og Akershus. Til daglig er han ansatt som zoolog og økolog ved Institutt for naturforvaltning ved Universitetet på Ås. Dale har arbeidet med flere truete fuglearter, spesielt hortulan, men også vierspurv, lappmeis og åkerrikse. Han var med på å utarbeide den nye nasjonale rødlista for fugler.


  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaker og kaffe.
  • Siste nytt fra fuglefronten - fra deltakere og nettsiden artsobservasjoner.no
  • Meldinger og eventuelt


Ta gjerne med bilder på minepinne.

Takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster. Vel møtt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar