torsdag 20. oktober 2016

Ørkensteinskvett: Ny art for Buskerud på Fiskum 19. oktober

Det oppsto parkeringsproblemer da folk strømmet til for å få med seg sjeldenheten, som ble oppdaget av Erlend og Jan Landsverk fra Akkerhaugen i Telemark. Et batteri av lange linser fanget inn den villfarne lille hannfuglen hjemmehørende i tørre strøk i Afrika og Midtøsten. Selv var den mest opptatt av å speide fra gjerdestolper, og å fange insekter på bakken. Dette var første observasjon av arten i Norge i år. Dagen etter var den borte.

Ørkensteinskvetten på Fiskum (Foto: Jostein Myre) 
Det er mange arter i steinskvettslekta, som på latin heter Oenanthe. Navnet er sammensatt av de greske ordene oenos og anthos, som betyr vin og blomst. Fordi den nordlige steinskvetten dukker opp i Hellas når vinranken blomstrer. Det gjelder ikke vår gjest, som har fått artsnavnet deserti, fordi den lever i ørkenaktig natur.
Parkeringsplassen burde vært utvidet (Foto: Morten Jagdum)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar