torsdag 13. oktober 2016

Tårndag med mange høstlige godbiter søndag 16. oktober

Alle bilder; Morten Jagdum
Turleder Bjørn Tore var på plass kl.10-14. Mange arter som sjelden er å se utenfor trekktida ble observert av de 9 i tårnet denne dagen. Blant høydepunktene på vannet var gråstrupedykker, havelle, lappfiskand, stjertand og bergand. Haukugla var fortsatt på plass, og flere fikk gode bilder av den. Siden de siste tårndager har gitt så godt utbytte, setter Bjørn Tore opp en ekstra tårndag 30. oktober kl. 11-15. Kan hende er svartstrupe, som er sett i slutten av oktober de to siste årene, igjen på plass. 


Steinar Stueflotten

Lappfiskand


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar