søndag 4. oktober 2015

Fiskum med 40 arter under søndagens konkurranse

Høydepunktene sett fra tårnet ved Fiskumvannet denne solrike søndagen var jordugle, dvergdykker, sivhøne, varsler og en plog høyt oppe med 140 kortnebbgjess. Det var 10. året vi gjennomførte denne trivelige konkurransen.
Anders i aksjon (Foto: Morten Jagdum)
Steinar skriver i sin oppsummering:

Lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch 2015 søndag 4.10.2015 kl.09:00-12:00.

Deltagende lokaliteter: Averøya (Ringerike), Fiskumvannet (Øvre Eiker) og Linnesstranda (Lier), jamført seks lokaliteter i fjor. Sluttresultatet ble som følger:

1.       Averøya              43 arter            534 ind.
2.       Fiskumvannet  40 arter                231 ind.
3.       Linnesstranda   38 arter               563 ind.

Totalt 64 arter og 1328 ind. på de tre lokalitetene til sammen jamført 73 arter og 1647 ind. i 2014. Dette er 12 % færre arter og 19 % færre individer enn i fjor. Minst tilbakegang hadde Averøya. På Fiskumvannet ble antall individer mer enn halvert i forhold til 2014. Når det gjelder antall deltagere derimot, satte Fiskumvannet ny rekord med 10 personer, mens det bare var 2 på Linnesstranda og en som i fjor på Averøya. Totalt 13 deltagere mot 11 i fjor.

Fem arter hadde mer enn 100 ind med ringdue (120), gråtrost (117) og grønnsisik (107) på topp. I 2014 var et seks arter som hadde over 100 ind. på de tre lokalitetene samlet, da med grågås, brunnakke og ringdue på topp. Av godbiter på de andre lokalitetene kan nevnes hvitkinngås på Linnesstranda,  og dvergfalk og vintererle på Averøya.

Audun når toppen (Foto: Morten Jagdum)

Konkurransen er over - tid for kaffe (Foto: Morten Jagdum)

Dagens eneste kortnebbtrekk (Foto: Audun Jahren)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar