torsdag 1. oktober 2015

Lokalitetskonkurranse søndag 4. oktober kl. 9 - 12

I likhet med tidligere år markerer vi det internasjonale arrangementet Eurobirdwatch med en underholdende konkurranse mellom lokaliteter. NOF Drammen og omegn stiller med tårnet på Linnesstranda i Lier, mens vi forsøker å bemanne tårnet ved Fiskumvannet.  Kanskje blir også andre lokaliteter med. Steinar Stueflotten holder også i år orden på resultatene. Et viktig poeng med Eurobirdwatch er å rette oppmerksomheten mot fugletrekket. Både for å glede seg over det, og for å belyse de mange og økende menneskeskapte problemene fuglene møter underveis. Resultatene fra konkurransen - og alle andre observasjoner som legges inn i artsobservasjoner.no i løpet av helga - teller med i oppsummeringen av Eurobirdwatch. Alle oppfordres til å møte opp på en av lokalitetene -  eller i det minste til å registrere observasjoner der man er.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar