torsdag 4. juni 2015

To fine turer og mange nye ansikter på Fuglenes Dag

Fuglenes Dag ble markert med en rusletur langs Fiskumelva, og en tur til tårnet i Fiskumvannet naturreservat. Av de 25 deltakere som møtte fram i godt vær ved Joker på Darbu var det gledelig mange nye bekjentskaper for foreningen. Bjørn Tore Bollerud ledet 20 av de frammøtte på stien langs Fiskumelva, ned til vannet og til kafferast ved kirken på tilbaketur. Det ble fire hyggelige timer med observasjon av bl.a. sivhauk, lerkefalk, rosenfink, gulsanger, vintererle og fossekall. Totalt 21 arter.

Fra starten på Darbu (Foto: Audun Jahren)

Lytting og observering langs elva (Foto: Morten Jagdum)


Trivelig rast ved Fiskum Gamle Kirke (Foto: Morten Jagdum)

Resten av deltakerne dro med Audun Jahren ut til tårnet i Fiskumvannet naturreservat, hvor Steinar Stueflotten tok imot. Han hadde da allerede passert 50 arter. Flere kom til etterhvert, både av fugler og deltakere. Sangsvaneparet var til stede, men ruger nå ikke. Fem kull grågås hadde til sammen 17 unger, og det var stokkender med opptil 12 unger! Av rovfugl ble det sett sivhauk, fiskeørn, vepsevåk, vandrefalk og tårnfalk. Det endte med 55 arter.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar