søndag 28. september 2014

Tårndag med godt frammøte, god kake og 48 arterMyrhauk - et av høydepunktene


Steinar Stueflotten fra Fiskumvannet søndag 28. september: Ny tårndag i strålende høstvær med +10 grader i starten som steg til gode 19 grader utpå dagen. Mye fugl, spesielt gjess, og mange arter, men lite rovfugl (ingen musvåk sett!). To personer var på plass allerede i 8-tida. Flere kom til i 10-tida da den offisielle tårndagen startet. Til sammen var 14 personer og en hund innom tårnet i løpet av dagen. Det var ganske folksomt på det meste og diskusjonene gikk ivrig, ja til tider i en slik grad at fuglekikkingen nesten ble uteglemt. Spesielt vakte regler for tårnkonkurransen neste helg heftig debatt. Det var to leire, de som ville starte kl.08 slik praksis har vært de siste par årene, og de som ville starte kl.10 slik reglene var de første årene med tårnkonkurranser. Det er uansett et poeng med fellesstart i en slik tårnkonkurranse, så de som ville starte når det måtte passe dem (typisk B-mennesker), ble noe uhøytidelig plassert i ligaen for useriøse tårnkonkurrenter. Mye moro med dette og god stemning i tårnet. Fru Jahren hadde med seg en eplekake som de tilstedeværende satte stor pris på under kaffepausen midt på dagen. I 8-tida lå det ca. 100 grågjess ute på vannet. Etter hvert kom det til flere fra nord, og på det meste var det ca. 400 grågjess, 25 kanadagjess, 26 kortnebbgjess, en sædgås, 6 knoppsvaner og 5 sangsvaner samlet i nordenden av vannet. Sædgåsa som ble oppdaget av Steinar først i 14-tida, er trolig den samme som har oppholdt seg i området siden 13/9. Ikke alle de tilstedeværende fikk med seg en dvergdykker om viste seg et kort øyeblikk, og de fleste hadde forlatt tårnet da en ung myrhauk dukket opp over Måsnesmyra kl. 14:10. Den jaktet lavt over området i alle fall en halvtimes tid. Av rovfugler ellers ble det kun sett en spurvehauk på Hegstad i 8-tida og en vandrefalk over Flesaker et par ganger midt på dagen. Verdt å nevne er også en juvenil rødnebbterne som drev næringssøk i NØ-enden av vannet et par perioder på formiddagen, samt en svartand samme sted på slutten av tårndagen. Av småfugl var det et visst trekk av sanglerker, bokfink, bjørkefink og grønnsisik. En lys gråbrun gransanger ble sett noen få sekunder ved tårnet, trolig tilhørende en østlig underart tristis/abietinus, også hørt tristis-lignende lyd rett før, men sett for dårlig til sikker bestemmelse. Totalt antall arter: 48.


Hovedsaken: Fru Jahrens kake midt i bildet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar