mandag 15. september 2014

Godt med rovfugl under tårndagen 13. september

Som vanlig var Bjørn Tore Bollerud turleder og det var god stemning i tårnet denne - etter hvert - sommerlige dagen. 12 personer var innom. Først ankomne Steinar Stueflotten skriver i dagboka på artsobservasjoner.no: Noen kanadagjess og grågjess på vannet i starten, men mellom kl.09:10 og 09:30 ankom det store flokker med grågjess fra Vestfoss-kanten som økte antallet til 300, blant disse var det ei sædgås, høstens første i Buskerud. En varsler, høstens første, speidet etter bytte borte på Flesaker. Det ble en god dag for rovfugl med minst 4 musvåk, 1 hønsehauk, 1 spurvehauk, 1 lerkefalk, 1 vandrefalk, 1 tårnfalk og 1 dvergfalk som strøk lavt over takrørskogen utenfor tårnet idet jeg var i ferd med å forlate tårnet kl.14:11. Av vadere kun en vipe og en enkeltbekkasin, muligens hørt en sandlo et par ganger. Totalt 43 arter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar