torsdag 5. juni 2014

Velkommen til «Nye Fiskumvannet naturreservat» 10. juni


NOF Øvre Eiker lokallag inviterer til befaring & ekskursjon på ny kloppet og lettgått sti til tårnet tirdag 10. juni kl. 18.Frammøte: Parkeringa på plassen ved jernbaneundergangen på Fiskumsletta. 

Turleder: Per Ø. Klunderud – tlf. 948 86 503

Det skjer store ting på Fiskumvannet for tiden, og ved tørt vær kan man i dag gå tørrskodd ut til tårnet på den nye kloppa! Alt er på langt nær ferdig, men SNO – Statens Naturoppsyn - har kommet godt i gang. Foreningens medlemmer og andre, inviteres til en prøvevandring på de nye gangbanene, med tårnet som mål.

Det vil bli orientert om og diskutert rundt bl.a. følgende tema:
Klopping, sikring av klopp, evt. sittegrupper, fuglekasser (prosjekt?), gjerding, beiting & beitedyr, dugnad fra foreningen etc. Fritt fram for spørsmål og synspunkter.

Ta gjerne med kaffe, kveldsmat og myggspray. Merk at denne turen er et tillegg til programmet, og at tårnkveld og nattsangerekskursjon blir gjennomført som annonsert fredag 13. juni (med frammøte samme sted kl. 18:00).

Hilsen
NOF Øvre Eiker lokallag og turleder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar