fredag 27. juni 2014

Besiktigelse av ny gangbane i Fiskumvannet naturreservatDet er en viktig begivenhet når foreningens "hjemmebane" nå har fått ny og enklere vei ut til tårnet. Fylkesmannen har endelig iverksatt denne del av forvaltningsplanen fra 2009. Per Øistein tok initiativet til en felles besiktigelse 10. juni. Han oppfordret til kommentarer og forslag fra de 5 øvrige deltakerne. Blant annet synspunkter om en mulig sittegruppe inne i skogholtet, hvor grantrærne etter hvert skal
ryddes ut.
Ønskelig med sittegruppe her?
Flere påpekte behovet for en bedre løsning over myra, hvor en hevet gangbane ville gjøre veien brukbar også ved høy vannstand. Likeledes burde noe gjøres for å hindre farlige situasjoner med glatt underlag i vått vær og ved frost. Gangbanen framstår estetisk sett som en noe rimelig løsning, i forhold til visjonen om et flott arkitekttegnet anlegg slik man finner i andre land.  Det ble for øvrig etterlyst ei liste over hvilke arter som vil få bedre livsvilkår av de planlagte endringene i landskapet, og hvilke arter som vil få dårligere kår. Det vrimlet av småfugl som hadde søkt tilflukt i de store vierkrattene, som det er meningen å fjerne.
Tårndebatt i ly for uventet regnbygeIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar