tirsdag 6. mai 2014

17 deltakere gikk elvelangs på Fiskum 5. mai

Turen gikk i nokså grått vær langs Fiskumelva, men bare få regndråper falt over de 17 vandrerne. Godt med fuglesang trengte gjennom elvebruset fra de forventede arter i skogen. Alle holdt utkikk etter den elegante vintererla, men ingen var å se. Ved bredden av Fiskumvannet ei gluttsnipe og noen grønnstilk. Ingen sensasjonelle observasjoner. Også plantelivet fikk stor oppmerksomhet.  Ekspertisen kunne vise fram blant annet hårfrytle og myrfiol. Under kafferasten nedenfor den gamle kirken bidro æresmedlem Magne med noen av sine mange muntre historier.


1 kommentar: