mandag 26. mai 2014

Fiskum vant tårnkonkurransen med 63 - 62!

Mange deltok i konkurransen mellom tårnene på Linnesstranda og Fiskum under Fuglenes Dag søndag 25. mai. Fiskum, under ledelse av Steinar Stueflotten, vant med knappest mulig margin.

Steinar skriver i dagboka fra Fiskum følgende: Vegard og jeg stilte på parkeringa kl.6, der vi hørte gresshoppesangeren synge oppe ved Tandberg-gården før vi startet på turen ut til tårnet. 2 syngende rosenfinker og parring på jernbaneledninga. Hannen her var ikke rød (3K+) eller hunnfarget (2K), men guloransje på hode og bryst. En sivhauk hunn dukket opp kort tid etter at vi var kommet ut på tårnet. En lerkefalk kom fra Darbu og dro over tårnet kl.11:40. Vegard dro videre til Linnesstranda i 12-tida, men ble raskt avløst av Sven Finnanger. Bare svarthvit fluesnapper ny art etter at Vegard forlot tårnet. Totalt 63 arter sett og hørt fra tårnet, bl.a. en nattergal borte ved Flesakertangen/Furua. Knekkanda viste seg dessverre ikke denne dagen. Tilbake ved parkeringa en 2K vandrefalk i en av høyspentmastene på Hegstad. Andre arter utenom tårnkonkurransen: gresshoppesanger, myrsanger, gransanger, rødstrupe, pilfink, grønnfink og gråsisik, totalt 71 arter, må ansees som bra dagstall for Fiskumvannet.

Artslistene fra begge tårn finnes på fylkeslagets nettside: http://www.nofbuskerud.net/ 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar