onsdag 23. april 2014

Åpen dag med ringmerking på Halshaugen 26. april

Lørdag 26. april arrangerer NOF Ø. Eiker og undertegnede den etter hvert tradisjonelle møte-våren-, fugle- og ringmerkingsdagen på Halshaugen ved Vestfossen. Årets samling er nr. 13 på rad, arrangementet har alltid vært godt besøkt (i fjor var det i alt 28 personer på samlinga), og det grei adkomst for alle.Frammøte er satt til kl. 08.00, og da kan en enten møte opp nede på gårdstunet eller en kan kjøre inn på jordet oppe på haugen, hvor det er greit å parkere. Selv om frammøte er satt til kl. 08.00, så starter trolig merkinga en del tidligere - trolig ca. kl. 06.30.

Fugl fanget før kl. 08.00, vil imidlertid - så langt det er mulig, ikke bli sluppet før folkene kommer ved åtte-tida. Det hele er tenkt å vare til ca. kl. 11.00 - selv om alt sånt er både vær- og fugleavhengig. I fall noen har spørsmål, så kan jeg nås på tlf.  97 06 23 42

Både medlemmer og andre er velkommen. Vel møtt.

Hilsen Anders

OBS: Husk tårndag kl. 12. Se nedenfor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar