mandag 28. april 2014

Velkommen til halvårets siste møte 6. mai

Vi avslutter sesongens møter med en presentasjon av årets fugl, som hvert år utpekes av NOF for å rette søkelyset mot en art som trenger oppmerksomhet. I 2014 den grasiøse fjellvåken. Ingar Øien fra NOFs sekretariat i Trondheim har deltatt i et prosjekt om våken, og har utarbeidet et foredrag om den. Dessverre hadde han ikke tid til å komme selv, men har gitt oss foredraget - sammen med 51 bilder - som gjennomgås av Audun Jahren. Øien vil for øvrig besøke oss neste år med foredrag om et annet viktig prosjekt, om den truede dverggåsa i Porsanger. 


Fjellvåk. (Foto: Stig Frode Olsen)
Mer om fjellvåkprosjektet finner du her: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=1292

  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  • Spørreundersøkelse om medlemmenes meninger og ønsker.
  • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no   
  • Medlemmenes kvarter – fritt fram for alle med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt: Bl.a. forteller Anne fra fylkeslaget og Audun om det nylig avholdte årsmøtet i vår landsforening. 
 Takk til alle som bidrar til trivselen med kaker og lotterigevinster!

Vel møtt!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar