mandag 24. mars 2014

Velkommen til møte om skogsfugl 1. april

Medlemmer og andre fugleinteresserte er velkommen til vårt månedlige møte i Haug menighetssenter i Hokksund tirsdag 1. april kl. 18.30.

Kveldens foredrag: "En smak av vår" ved Knut Tore Gundersen

Orrhane (foto: Knut Tore Gundersen)

Gjennom en kombinasjon av dyktighet og flaks fikk amatørfotograf Gundersen et enestående filmopptak av tiur og rev.  Dette inspirerte til å lage en film fra samme tiurleik over tre påfølgende år. Etter denne 25 minutter lange filmen presenteres resultatene fra skogsfugltellinger på Hadeland gjennom mer enn 30 år. Var det mer fugl før? I hvilken retning går trendene? Påvirker vi mennesker utviklingen? Høyst aktuelle spørsmål, som han vil forsøke å gi svar på. I tillegg får vi del i generell og ny viten om skogsfuglenes liv, med deres fiender og venner. Kort sagt skogshønsenes økologi.


Knut Tore Gundersen (54) har lang og allsidig friluftsbakgrunn, med ornitologi, naturvern, foto, trekkhunder og jakt. Han er fra Jevnaker, jobber i Statens kartverk og har vært leder av viltnemnda.


  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no   
  • Medlemmenes kvarter – fritt fram for alle med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.
Gratis adgang. Salg av kaker og kaffe. Loddsalg. 

Vel møtt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar