søndag 16. mars 2014

Tillitsvalgte i NOF Øvre Eiker etter årsmøtet 2014

Etter mange år i den viktige rollen som kasserer, ønsket Grethe Fosen nå en velfortjent hvil. Hun ble under årsmøtet 11. mars behørig takket for sin store innsats for foreningen. Vår valgkomite hadde gjort en meget god jobb og funnet den best mulige erstatter i vår tidligere mangeårige leder Terje Bakken. Heller ikke medlem av valgkomiteen Per Øystein Klunderud ønsket gjenvalg, og styret innstilte Hans Jørgen Nilsen som ny makker for Magne Sjøblom. Årsmøtet vedtok valgkomiteens og styrets innstilling.

Foreningen har fram til årsmøtet 2015 følgende tillitsvalgte:

Audun Jahren                          Leder                                             
Rita Rustan                             Nestleder
Terje Bakken                          Kasserer                             
Bent Ellingsen                        Sekretær                                         
Torhild Graversgaard            Styremedlem                                    
Bjørn Tore Bollerud              Varamedlem 
Svein Tangen                         Varamedlem 

Revisorer: Arne Bjørnvolden og Anne Sørensen
Valgkomite: Magne Sjøblom og Hans Jørgen Nilsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar