onsdag 5. februar 2014

Velkommen til møte i Hokksund 11. februar

Kveldens foredrag: »Åkerrikse-prosjektet og TOV-E «  v. Knut Eie

Åkerriksa er sterkt knyttet til eng som blir høstet regelmessig, og den kraftige reduksjonen det siste århundret skyldes i hovedsak endret landbrukspraksis. Omlegging til siloslått, og en tidligere slått som sammenfaller med åkerriksas ankomst på hekkeplass, skaper problemer. Målsettingen med prosjektet er å overvåke bestandssituasjonen, og å utvikle og sette i verk tiltak til beste for arten.


TOV-E står for «Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl». Formålet med overvåkingen er å fange opp endringer i naturtypene og artene, for enklere å kunne sette inn nødvendige tiltak. Prosjektet utføres i samarbeid mellom NOF, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Direktoratet for naturforvaltning.

Knut Eie har vært koordinator i åkerrikse-prosjektet i Oslo og Akershus siden starten i 1995. Han har hatt flere verv i NOF, både sentralt og i Oslo og Akershus. Han trives best i lyse sommernetter på Romerike på jakt etter nattsangere, i Hedmarks dype barskoger på TOV-E oppdrag eller i Nordre Øyeren.

  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no   
  • Medlemmenes kvarter – fritt fram for alle med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.


En stor takk til alle som bidrar til trivselen på våre møter med kaker og lotterigevinster! 

Vel møtt i Haug menighetssenter kl. 18.30

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar