onsdag 5. februar 2014

Har du forslag til foreningens årsmøte 11. mars 2014?

Årsmøtet avholdes i forbindelse med vårt ordinære månedlige møte i mars, og innkalling vil komme sammen med invitasjonen til dette. Forslag skal i henhold til foreningens vedtekter være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet. Andre saker kan ikke fremmes under møtet. Medlemmer kan sende saker de ønsker behandlet av årsmøtet per mail eller i vanlig brev. 


Brev: NOF Øvre Eiker lokallag, postboks 31, 3301 Hokksund.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar