tirsdag 7. mai 2013

Velkommen til sesongens siste møte 14. mai

Tid: Tirsdag 14. mai 2013 kl. 18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund (ved Haug kirke).

PROGRAM

  • Siste nytt fra fuglefronten – både fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no 
  • Medlemmenes kvarter – fritt fram for alle med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.
  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.

Kort om tur til Iran
Tre av våre medlemmer var 11. - 28. april på natur- og kulturreise i Iran. Hovedvekten var på ornitologi, med Magnus Ullman som guide. Persersanger, sumererskriketrost, iranløpekråke, tamariskspurv, daddelfugl og rødbrystspurv var høydepunkter. Turen var også et dypdykk i iransk samfunnsliv, kultur og landskap. Per Øystein og Bjørn Tore forteller kort fra turen.

Kveldens foredrag: Roald Bengtson om humler

Foredragsholder viser oss humlenes fascinerende liv, med deres årssyklus og avanserte samfunn. Vi får høre om avhengighetsforholdet mellom humler og planter, om trusselbildet og hva hver av oss kan gjøre for å hjelpe. Samtlige seks rødlistede arter i Norge presenteres kort med ny viten om forekomst i landet vårt. To-tre av de sjeldneste var knapt fotografert i norsk natur før 2012. Vi får også råd for litt enkel ”humlekikking”, gjennom å se på de vanligste artenes dronninger som brummer rundt oss i disse dager.

Roald Bengtson (f. 1960) er cand.philol. og filosof fra Universitetet i Oslo. I tillegg er han natur- og miljøvernutdannet. Han har lenge brukt rundt halve året på ornitologi, dagsommerfugler og annet relatert til natur. I senere tid er det humler som har stått i sentrum. Bengtson er feltmann, foreleser og forfatter. Ikke minst er han kjent for alle naturbokanmeldelsene sine. Kort sagt en allsidig og engasjert person, som holder lærerike og underholdende foredrag. 


Heftet "Insekter og andre småkryp på Ryghsetra" er til salgs for selvkost (100 kroner) under møtet.
Forfatter er Arne Fjellberg, entomolog som i mange år har undervist under slåttekurset. Heftet inneholder ca 100 fargebilder. Humlene er med, og som vedlegg finnes også fortegnelse over registrerte karplanter og sopp.


Hjertelig takk til alle som bidrar til vårt gode miljø med kaker og lotterigevinster.


VEL MØTT!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar