søndag 26. mai 2013

Tur til flomrammet Hokksund på Fuglenes Dag 26. mai

Turleder Steinar Stueflotten skrev følgende i dagboka på www.artsobservasjoner.no :

Foreningstur på Fuglenes Dag til flomrammet område på øvre Sandøra/Stryken, Hokksund Camping. Tre personer møtte opp: Morten Jagdum, Bent Ellingsen og Steinar Stueflotten (turleder). Pga av flommen var det ikke mulig å gå stien rundt Sandøra. Vi tok derfor en kort tur bortom idrettsbana ved Stryken, som fortsatt lå godt over flommålet. I blokkmuren på campingplassen fløy minst 30 sandsvaler ut og inn av sprekkene som fortsatt lå over vannet. Heldigvis så det ut til at elva nå var litt på retur så vi får håpe det går bra med hekkingen i år. En annen blokkmur som var brukt tidligere, lå nå halvannen meter under vann. Ved campingen sang en møller, og på toppen av en lyskastermast borte ved idrettsbana lå en fiskemåke på reir, samme sted som i 2011. Ytterst i Stryken hørte vi en ubestemt dvergspett/vendehals rope flere ganger, mens tre stær jagde en spurvehauk over oss. To grågjess seilte i stor hastighet på strømmen nedover elva. Det så morsomt ut. 35 arter var brukbart omstendighetene tatt i betraktning.

Knoppsvane
Grågås
Stokkand
Laksand
Spurvehauk
Fiskemåke
Gråmåke
Ringdue
Tårnseiler
Sandsvale
Låvesvale
Linerle
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Møller
Hagesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Svarthvit fluesnapper
Blåmeis
Kjøttmeis
Skjære
Kaie
Kråke
Stær
Pilfink
Bokfink
Grønnfink
Stillits
Dompap
Gulspurv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar