onsdag 28. desember 2011

Vipe - Årets fugl i 2012

Sitat: Vipa er dermed den første fuglearten som blir Årets Fugl for andre gang, 18 år etter «Vipeåret» 1994. Det er stor bekymring for utviklingen i vipebestanden blant NOFs medlemmer, og hensikten med et nytt år med vipe som Årets Fugl er blant annet å undersøke bestandsutviklingen siden 1994.

Mer kan leses her: Vipe - Årets fugl i 2012


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar