torsdag 29. desember 2011

Har du forslag til årsmøtet 2012?

Årsmøtet inngår som del av medlemsmøtet 6. februar. Alle medlemmer kan fremme saker de ønsker at årsmøtet skal behandle. Vi minner om at slike saker i henhold til foreningens vedtekter skal være sendt styret senest 1 måned før møtet. Det er ingen grunn til å brenne inne med forslag til hvordan NOF Øvre Eiker kan bli en enda bedre forening for fugler og medlemmer. Send en mail til sekretær Bent Ellingsen: be-elli@online.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar