tirsdag 31. mai 2011

To fuglevandringer og feiring av Labrodagen

Bare 5 nye ansikter møtte fram til våre fuglevandringer i Hokksund og Mjøndalen på Fuglenes Dag 28. mai. Med flere medlemmer i tillegg ble det likevel fine turer. Anslagsvis 30 besøkende viste interesse for foreningens stand under Labrodagen 29. mai. Også her deltok flere medlemmer, under partyteltdirektør Franks kyndige ledelse.


Under Hokksund-vandringen kunne deltakerne studere en sandsvalekoloni på nært hold, og beskue en spettmeisunge stikke hodet ut av sitt trygge reirhull for å motta mat fra sine foreldre. I etasjen over i samme gjennomhullede bjørk bodde en stærfamilie. En dverglo vakte oppsikt ved elva, og mot turslutt lød endelig trillen fra en bøksanger som var hørt her tidligere i år.

På Miletjern dukket en rev opp rett bak svanereiret ved østbredden. Svanefar var ikke sen om komme seg hjem for å forsvare frue og hjem, og reven innså straks sitt eget beste. En gulsanger sang ved tjernet, og enda en langs Hagatjernsbekken. Håpet om vintererle og fossekall i fossen ved Sagaroa ble ikke innfridd.

Franks nye partytelt holdt både regn og hagl unna bordene med blader, bøker og annet utdelingsmateriell under Labrodagen. Innimellom gikk småturer til fuglekassene Frank hadde satt opp. Underveis fikk flere med seg den underlige og høyst overraskende opplevelsen å se en svarthvit fluesnapper mate en gråtrostunge. Gråfluesnapperne overså spesialkassa tilegnet dem, og hadde i stedet valgt å legge sitt reir på en beskjeden utstikker under taket på et av museumsbyggene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar