søndag 3. september 2023

SESONGSTART I GODVÆR MED 52 ARTER PÅ FISKUM

Årets første tårndag ved Fiskumvannet samlet 13 deltakere, som fikk mange store opplevelser. Blant annet 60-70 enkeltbekkasiner og 16 brushaner. Se referat på vår Facebook-side. 

Registreringer i Artsobservasjoner: https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSpeciesList?storedSearchCriterias=7923223

Brushane (Foto: Steinar Stueflotten)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar