onsdag 23. august 2023

SJEKK HVOR MYE SOM ER VERNET I DIN KOMMUNE

 Sammen med 192 land har Norge vedtatt å verne 30% av hav- og landarealer innen 2030. NRK kartla i april 2023 status for landets kommuner, og fant at i gjennomsnitt 11 prosent er vernet.  I Øvre Eiker er tallet under 1 prosent.  Sjekk øvrige kommuner nederst i denne artikkelen: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/bare-7-ar-for-norge-skal-verne-30-prosent-har-norske-kommuner-nesten-ikke-noe-vern-av-naturen-1.16267859

Fiskumvannet naturreservat er det viktigste området for fugler i Øvre Eiker

Øvre Eiker kommune har utkast til ny klima-, energi og miljøplan på høring til 1. september 2023. Alle kan sende inn kommentarer og forslag til forbedringer. Les mer her: https://ovre-eiker.kommune.no/nyheter/klima-miljo-og-energiplan-for-ovre-eiker-kommune-er-ute-pa-horing.3630.aspx#:~:text=I%20kommunestyrem%C3%B8tet%2014.,i%20l%C3%B8pet%20av%20september%2Foktober.&text=Vi%20gj%C3%B8r%20oppmerksom%20p%C3%A5%20at,f%C3%B8lge%20saken%20til%20politisk%20behandling.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar