fredag 7. april 2023

MØT NYETABLERTE BIRDLIFE NORGE TYRIFJORDEN LOKALLAG ONSDAG 12. APRIL

Tid: Onsdag 12. april 2023 kl.18.30 - 21 / Gratis adgang - åpent møte - alle ønskes velkommen - salg av kaffe og kaker

Sted: Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10, Hokksund

Til vårens siste innendørs foreningesmøte får vi besøk av vår nye nabo innenfor BirdLife Norge. Dette lokallaget har Tyrifjorden og landskapet rundt som sitt viktigste tema. Styreleder Frode Nova Munkhaugen holder foredraget "Sameksistens - fugler og folk ved Tyrifjorden".  Han forteller om foreningens tilblivelse, om de nasjonalt viktige fuglelokalitetene og om utfordringer fuglene opplever i møtet med menneskelige aktiviteter.  For fugleinteresserte er det store opplevelser å hente ved Norges femte strøste innsjø. Nedenfor fra en foreningstur rundt Tyrifjorden 29. april 2018.

Etter pause - med mulighet til en hyggelig prat med kjente og ukjente fuglevenner - viser Per Ø. Klunderud bilder fra Fiskumvannet slik kulturlandskapet var for 50 år siden. Han vil også orientere om en foreningstur til skogsområdet Mastebogen søndag 4. juni.  Vel møtt!

TAKK TIL ALLE SOM HAR MED KAKER OG GEVINASTER TIL LOTTERI. ALLE INNTEKTER GÅR TIL DEKNING AV HUSLEIE. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar