onsdag 4. mai 2022

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM ROVFUGLER OG UGLER I BUSKERUD

Tid: Onsdag 11. mai kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Alle er velkomne. Gratis adgang. 

Steinar Stueflotten er et kjent navn for fugleinteresserte i hele landet. Han har gjennom årene bidratt på mange måter til beste for både fuglelivet og foreningen. Ingen følger fugleartenes utvikling i vårt område mer kontinuerlig og systematisk enn ham, og sammenstiller disse data mer oversiktlig og pedagogisk.  Denne gang får vi en oversikt over forekomsten av alle dagrovfugler og ugler som er observert i gamle ( og kanskje snart gjenoppståtte) Buskerud fylke. Noen arter, som fiskeørn, kongeørn, hønsehauk og vandrefalk, er gjenstand for regelmessige kartlegginger. For andre arter er kunnskapsgrunnlaget mer mangelfullt, og noen sjeldne arter er kun observert et fåtall ganger. Hva er spesielt for Buskerud jamført med resten av Viken? 

Hubro på Linnesstranda i Lier


Etter foredraget er det pause med hyggelig samvær med gamle og nye bekjentskaper, og salg av kaffe og kaker. Deretter deler deltakerne sine siste fugleopplevelser.  Avslutning rundt kl.21. Neste møte er 11. september, men i mellomtiden arrangeres uteaktiviteter. Følg med under "Program" ovenfor. Vel møtt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar