fredag 8. april 2022

ÅRETS FØRSTE TÅRNDAG 24. APRIL MED 59 ARTER

Den første av fire tårndager dette halvår ble besøkt av 24 personer. De registrerte 45 arter innenfor det offisielle tidsrommet 11.30 - 16, og hele 59 arter på de 11 timer tårnet var bemannet.  Høydepunkter var dvergdykker, sivhauk, storspover og nyankomne låvesvaler og sandsvaler. For full artsliste se https://www.artsobservasjoner.no/ Tårnvert var Bjørn Tore Bollerud.   


Enkeltbekkasin på stolpe (Foto Jon Ludvig Hals) 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar