onsdag 27. april 2022

BLI MED PÅ FUGLEKIKKING VED FISKUMVANNET 1. MAI

BirdLife Øvre Eiker ønsker velkommen til årets andre tårndag i Fiskumvannet naturreservat 1. mai kl.07 - 12. Fra det komfortable fugletårnet ved Dørjas utløp følger vi det rike fuglelivet., som på denne tida øker daglig med nyankomne trekkfugler. Noen for å hekke i reservatet, andre for å ta en rast før turen går videre. Fuglekikking har mange aspekter. Mange har glede av å lære seg å gjenkjenne de ulike artene på utseende og lyd, mens andre er mest opptatt av å ta gode bilder. Noen registrerer alle observasjoner i den offentlige databasen artsobservasjoner.no, og bidrar dermed til overvåkingen av Norges natur. Fuglekikking har også et element av "mindfulness".  I en tid da nyhetene er fulle av triste hendelser har det en harmonisk virkning å nyte vårens ankomst, og oppleve at fuglene fortsetter sitt trekk fra syd til nord slik de har gjort i tusener av år.  Tårnvert Jon Ludvig Hals og andre fuglekyndige gir veiledning til de mindre erfarne. Vel møtt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar