lørdag 29. februar 2020

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM ENDRINGER I VÅRT NÆRE FUGLELIV

Tid: Tirsdag 10. mars kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Kveldens foredrag er "Endringer i fuglelivet i Øvre Eiker de siste 10 årene" av Steinar Stueflotten.

Boka «Fuglelivet i Øvre Eiker» ga en oversikt over fuglelivet i kommunen fram til sommeren 2009. Etter det er det kommet til flere nye arter slik at artslista teller 267 arter per 2019. Rapporterings­verktøyet Artsobservasjoner har gjort det lettere å få en oversikt over endringer i fuglelivet de siste 10 årene. Noen arter har hatt positiv utvikling i perioden, andre en negativ utvikling. Restaureringen av Hegstad beitemark i 2015 er en viktig endring som har påvirket fuglelivet i dette området. Til slutt skal vi se på forekomsten til noen spesielle og sjeldne arter i perioden 2009-2019.

Steinar Stueflotten er velkjent for de fleste fugleinteresserte både lokalt og nasjonalt. Han er blant annet leder av vår fylkesavdeling, medlem i fylkets sjeldenhetsutvalg og vårt feltutvalg, og gir for øvrig mange andre verdifulle bidrag til fuglelivet og vår forening.

Beiting og landskapsendring har påvirket fuglelivet i Fiskumvannet naturreservat

Sanglerka har hatt fordel av landskapsendringene

Svartstrupesteinskvett - en ny registrert art siste 10 år
Etter foredraget avvikles Årsmøtet 2020. Øvrige faste møteposter følger eventuelt så langt tiden strekker til. VEL MØTT!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar