tirsdag 27. mars 2018

Tidlig vårtur rundt Hurumlandet

Fugleklubben arrangerte en nydelig tur rundt Hurum søndag formiddag 18. mars. De fem deltakerne fikk se at «Årets fugl 2018» - Tjeld - allerede er på plass i betydelig antall. En flokk sjøorre, silender, gråhegrer, skarv, grågås samt et bra antall ærfugl ble observert, for å nevne noe. Rundturen ble avsluttet med observasjon av to duetrost i mistelteinbiotop (det store bildet). Stor takk til Steinar som ledet turen. 


Duetrosten liker trær med misteltein

Duetrost


Våren kommer tidlig langs kysten

Tekst og foto: Lars Dolmen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar