onsdag 14. mars 2018

Årsmøtet 2018 ble avholdt 13. mars

Årsmøtet sluttet seg til innstillingen fra valgkomiteen. 
Tillitsvalgte etter årsmøtet 2018 er:

Leder:
Bent Ellingsen           Mob: 99627253 / Mail: bent.m.ellingsen@gmail.com
                                   
Sekretær:
Lars Dolmen              Mob: 41848419 / Mail: lars.dolmen@hotmail.com
                                   
Kasserer:      
Tore Haare                Mob: 93057242 / Mail: thaare@online.no
                                                                                   
Styremedlem:
Svein Tangen             Mob: 93633771 / Mail: s.tangen99@gmail.com
                                   
Styremedlem:          
Jon Ludvig Hals        Mob: 95973438 / Mail: halsjonludvig@gmail.com
                               
Varamedlemmer:
Bjørn-Tore Bollerud
Anne Kvam
                                   
Revisorer:                   
Arne Bjørnvolden
Anne Sørensen

Valgkomiteen ble gjenvalgt etter innstilling fra styret.


Valgkomitè:

Magne Sjøblom
Per Øystein Klunderud

Vedtektsendring

Årsmøtet endret vedtektenes §2 (formålsparagrafen) etter forslag fra styret. Målsettingen var å tilpasse ordlyden til landsforeningens og fylkesavdelingens tilsvarende formuleringer. Etter dette lyder §2  som følger:


Foreningen ser som sine viktigste oppgaver:
2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.
2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø.
2.3. Å gi områdets fugleinteresserte et fellesskap med godt miljø.
2.4. Å stimulere til og delta i ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.
  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar