tirsdag 3. oktober 2017

Fiskumvannet overlegen i lokalitetskonkurransen 1. oktober

Rekordsterkt bemanning på 14 (Foto: Morten Jagdum)


Resultater fra årets lokalitetskonkurranse som ble arrangert søndag den 1. oktober fra kl. 9 til 12 i forbindelse med EuroBirdWatch 2017.
Årets vinner ble Fiskumvannet med 53 arter.
Etter en uke med stabilt gråvær fra øst og lite trekkaktivitet, lå det an til et værskifte med regnvær fra vest. Dette nådde vårt område helt på slutten av telleperioden. Det ga økt trekkaktivitet og bedre resultater enn forventet.  Resultatene ble som følger (detaljer og historikk i eget vedlegg):
1. Fiskumvannet             53 arter
662 individer
14 deltagere
2. Sætrepollen                45 arter
1190 individer
  1 deltager
2. Averøya                        45 arter
859 individer
  2 deltagere
2. Linnesstranda             45 arter
403 individer
  2 deltagere
Det ble en morsom konkurranse med delt annenplass på tre lokaliteter som alle endte på samme resultat 45 arter! Noe variabel deltagelse der vinneren Fiskumvannet satte ny rekord for denne konkurransen med 14 deltagere. Totalt 3114 individer og 78 arter er 919 individer flere og 2 arter færre enn for de samme fire lokalitetene i fjor.
De tre mest tallrike artene var: grågås 699 individer, ringdue 479 individer og stokkand 294 individer. På landsbasis var grågås og bjørkefink på topp. Av mer sjeldne arter kan følgende nevnes: stjertand, taffeland, vannrikse og  varsler på Fiskumvannet, havørn i Sætrepollen og horndykker på Averøya. En vannrikse ble også hørt på Linnesstranda før kl.9.

Kilde: http://www.nofbuskerud.net/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar