mandag 1. mai 2017

Årets første tårndag med 12 deltakere i kjølig vær

Tårnvert Bjørn Tore Bollerud holder luka åpen

Fra tårndagen 22. april forteller Steinar Stueflotten: "Det var bra med ender og gjess på vannet, men ingen sjeldenheter. Følgende kan nevnes grågås 22 ind, krikkand 40 ind, toppand 45 ind, et sangsvanepar som hekker nede ved Råen, avla et besøk i nordenden, 7 par med toppdykkere i nordenden der flere drev vakkert kurtisespill, minst 100 fiskemåker ute på vannet, gråhegre 5 ind. og trane 2 ind. En vannrikse ble hørt flere ganger ytterst på Hegstadmyra. Av rovfugl ble det bare sett en hønsehauk og en musvåk. Tilnærmet null trekk av småfugl denne dagen."
Alle fotografier: Morten Jagdum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar