mandag 23. januar 2017

Bli med på hagefugltellingen 2017
Hagefugltellingen går årlig av stabelen i 14 dager rundt den siste helgen i januar. Hele Norden samles rundt sine matstasjoner for fuglene for fugler, og rapporterer det de finner i løpet av kampanjedagene.

Danmark, Finland og Sverige har gjennomført opplegget i flere år enn i Norge, som ble med for første gang i januar 2008. Vi har hatt en stor årlig økning i antall deltagere, noe vi oppriktig er veldig glade for, samtidig som vi håper at enda flere blir med på denne spennende og viktige kampanjen. En av målsettingene med hagefugltellingen er å sette søkelyset på hvordan klimaendringer endrer artssammensetningen for overvintrende fugler i Norge og Norden. Ved å samle inn denne type informasjon fra mange deltagere kan vi bedre få en forståelse av variasjoner i småfuglenes forekomst i det vinterlige Norden.

Informasjon om registrering av observasjoner finnes i oppslag om hagefugltellingen på denne siden: http://www.fuglevennen.no/


Hagefugltellingen arrangeres av Norsk Ornitologisk Forening i samarbeid med miljolare.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar