torsdag 29. august 2019

Rødfottege - den mest sjeldne under tårndagen 25. august

Da er endelig høstsesongen i gang. Første tårndag ble gjennomført sist søndag i strålende sol og varmt vær. Åtte deltakere hadde funnet veien til tårnet ved Fiskumvannet, og fikk oppleve en del rovfugl og oppunder 40 arter totalt. På det meste ble 7 musvåk observert samtidig, og en hunn og en årsunge (1K) av sivhauk ble sett.  Spurvehauk var til og fra hele dagen, og ble bl.a. sett mens den mobbet den ene sivhauken. Også vandrefalk ble notert. Dagens sjeldneste fugl var en hunnfarget stjertand.
Alt i alt var det stillere fuglemessig enn forventet, noe som antakelig skyldes det uvanlig varme været. Imidlertid vanket det en bonus på deltakerne, i form av en rødfottege som besøkte tårnet. Dette er andre registrerte observasjon av arten i Øvre Eiker noensinne.

Av andre arter som ble registrert nevnes heilo, brushane, trepiplerke og gulerle. 


Dagens mest sjeldne: rødfottege (foto Steinar Stueflotten)

Tornskate (foto Jon Ludvig Hals)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar