søndag 24. mars 2019

Havørn, skjærpiplerke og ploger av kortnebbgjess under Hurum-tur 24. mars


God oversikt fra Filtvet brygge
En frisk vårlig vind var med hele veien, der turleder Steinar Stueflotten var guide fra start ved fuglerike Sætrepollen til avslutningen på Tofte. Av høydepunkter kan nevnes en havørn, musvåker som trakk over fjorden og flokker med kortnebbgjess på vei nordover. Ei flott skjærpiplerke lette etter mat i tangbeltet på Tofte. Mange trær med misteltein ble nøye sjekket for duetrost, men fuglen uteble. I stedet dukket en tett flokk sidensvans opp, av flere først oppfattet som stær. En velkjent feilaktighet i den korte tiden vår og høst når begge arter overlapper hverandre på våre kanter. Blant de 9 deltakerne bidro en munter gjeng fra Oslo, med en skarpøyd Håkan Billing i spissen, til både trivsel og gode observasjoner. En stor takk til Steinar for innsatsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar