onsdag 13. september 2017

Vandrefalk jaktet makrellterne under tårndagen 3. september

Av de 37 arter som ble registrert denne dagen, var det en voksen vandrefalk som skapte mest drama. Etter gjentatte forsøk måtte den oppgi den lettmanøvrerende terna. En yngre vandrefalk var også med. Et annet høydepunkt var tre lerkefalker, en voksen og to unge, som fanget øyenstikkere. I tillegg ble en tårnfalk sett. Størst antall individer var 150 passerende grågjess, og 50 ringduer.

Tre kaier var også innom (Foto: Steinar Stueflotten)

Neste tårndag: Søndag 17. september kl.10-14


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar