lørdag 12. mars 2016

Vedtak på årsmøtet 2016

Foreningens styre har etter årsmøtet 8. mars denne sammensetning:

Leder: Audun Jahren (gjenvalgt for 1 år))
Kasserer: Terje Bakken (gjenvalgt for 1 år)
Sekretær: Bent Ellingsen (var ikke på valg)
Styremedlem: Svein Tangen (var ikke på valg)
Styremedlem: Tore Haare (ny valgt for 2 år)
Vara: Bjørn Tore Bollerud (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomite: Magne Sjøblom og Per Øystein Klunderud
Revisorer: Arne Bjørnvolden og Anne Sørensen

Nestleder Rita Rustan og vara Eva Løken ønsket  ikke gjenvalg.

To forhold i foreningens vedtekter ble vedtatt endret:
  • Kontingenten fastsettes nå av lands- og fylkesorganisasjonene
  • Nedsatte utvalg trenger ikke lenger ha med styremedlem
For øvrig ble regnskap, budsjett og arbeidsplan godkjent.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar