tirsdag 2. februar 2016

Fiskumvannet naturreservat etter innføring av beiting og fjerning av busker og trær

Steinar Stueflotten har laget en gjennomgang av endringer i registrerte arter etter de store forandringene i reservatet. Rapporten kan leses her: Naturvernforbundet i BuskerudPå samme side finnes også en rapport fra Statens Naturoppsyn, med oppsummering av de tiltak som er gjennomført og videre planer for 2016. Man ønsker blant annet økt beiting og ytterligere klopping. Dette er de mest omfattende skjøtselstiltak som er gjennomført i verneområder i Buskerud.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar