torsdag 10. januar 2013

Møte i Haug menighetssenter 15. januar


OBS! Endring i møtedag og møtelokale etter at Ungdomsheimen i Vestfossen er solgt.

Tid: Tirsdag 15. januar 2013 kl. 18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund (ved Haug kirke).

PROGRAM

  • Siste nytt fra fuglefronten.
  • Medlemmenes kvarter - med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.
  • Pause - hyggelig samvær med salg av kaffe, brus, kaker og utlodning.

Kveldens foredragsholder er Steinar Stueflotten

Hettemåke: Vi får høre nærmere om situasjonen for hettemåka, som NOF utnevnte til «Årets fugl» i 2011 fordi arten har gått sterkt tilbake i Norge de siste to tiårene.

Hettemåke (Foto: Jens Erik Nygård)
LRSK: NOFs lokale rapport- og sjeldenhetskomiteer er grunnpilarene for organisasjonens arbeid med å holde en mest mulig pålitelig løpende oversikt over fuglelivet i Norge. Steinar vil fortelle både om hvordan arbeidet er lagt opp, og om spennende observasjoner gjort i Buskerud de siste to årene.

Stor takk til alle som har med kaker og lotterigevinster!

VEL MØTT!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar