Kontakt / Verv

Postadresse: BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag, v/ Bent Ellingsen, Holstetajet 9, 3022 Drammen.
Mail:  bent.m.ellingsen@gmail.com
Tlf: 996 27 253
Organisasjonsnummer: 914228883

Styret etter årsmøtet 2022

Leder:
Bent Ellingsen                   Mob: 99627253 / Mail: bent.m.ellingsen@gmail.com

Sekretær:
Lars H. Dolmen                  Mob: 41848419 / Mail: lars.dolmen@hotmail.com

Kasserer:      
Andreas Hessvik Trøite        Mob: 91309518 / andreas@backoffice4u.no  

Styremedlem:          
Aleksander Solberg          Mob: 48240491 / Mail: aleksander_solberg@hotmail.com                                   
                                                                                                                   
Styremedlem:
Morten Bekken                 Mob: 92426200  / mortens@ebnett.no     
                                   
                                 
Varamedlemmer:
Anne Kvam                     Mob: 95231791 / Mail: kvama@online.no
Bjørn-Tore Bollerud
                                   
Valgkomitè:
Terje Bakken 
Inger Steen


Revisorer:                   
Arne Bjørnvolden
Edvard Lundteigen
    
Tårngruppa:
Ubesatt

Kasse- og reirgruppa:
Anne Kvam (kontaktperson) Mob: 95231791 / Mail: kvama@online.no
Aleksander Solberg                Mob: 48240491 / Mail: aleksander_solberg@hotmail.com

Feltutvalget: 
Jon Ludvig Hals                     Mail: halsjonludvig@gmail.com 
Steinar Stueflotten                 Mail: sstuef@broadpark.no

Webansvarlig: 
Nettsiden: Bent Ellingsen
Facebook: Lars Dolmen