Program

Program for jubileumsåret 2024 
Foreningen fyller 50 år, og håper å kunne markere dette med 50 små og store arrangementer.  Les om foreningshistorien på egen arkfane ovenfor. 

Alle aktiviteter - dersom ikke annet er opplyst - er åpne og gratis for både medlemmer og andre. Programmet oppdateres fortløpende. Medlemmer mottar mail foran hvert arrangement. Forslag om aktiviteter, tema til møter og andre kommentarer mottas med takkbent.m.ellingsen@gmail.com. / Mob. 99627253
------------------------------------------------
10. januar: Åpning av jubileumsåret med møte i Haug menighetssenter kl.18.30 - 21.00. Arne Nævra viser med historiske filmer fra Fiskumvannet. (75)
21. januar: Vintervandring langs elva i Hokksund / Hellefoss kl. 10.30-13.00. Turledere: Aleksander Solberg og Per Ø. Klunderud. (8)
27-28. januar: Hagefugltelling i hele Norden.
14. februar: Møte i Haug menighetssenter med foredrag om fuglekasser og andre tiltak for fugler i nærområdet av Trond Vidar Vedum.(32)
18. februar: Vintervandring i Vikersund kl.10-12. Turleder: Lars H. Dolmen (14)
10. mars: Seinvintervandring i Hoensmarka kl.12-15. Turledere: Anne Kvam og Bjørn Tore Bollerud. (6)
13. mars: Årsmøtet 2024 i Haug menighetssenter kl.18.30 (27)
13. mars: Møte i Haug menighetssenter kl.20 med foredraget "Fuglelivet i Øvre Eiker før og nå" om utviklingen de siste 50 år av Steinar Stueflotten. (30)
17. mars:  Hurumlandet rundt. Kl.09 - 13. Turleder Steinar Stueflotten. (10)
1. april: Samling i Bergsvingen for å ønske trekkfuglene velkommen. (20)
10. april: Møte i Haug menighetshus kl.18.30 med foredraget "Insektene - Jordens herskere" ved Devegg Ruud. (42)
12.-14. april: Jubileumstur med buss til Hornborgasjøen i Sverige. Fulltegnet. (26)
21. april: Ringmerking på Halshaugen med Anders Hals kl.7.30 - 10.30. (28)
21. april: Tårndag ved Fiskumvannet kl.9.30-14.00. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (20)
28. april: Tårndag ved Fiskumvannet kl.9.30-14.00. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (9)
5. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.06.00 - 12.00. Tårnvert: Aleksander Solberg. (12)
6. mai: Tårnkveld ved Fiskumvannet kl.17.30-20.00. Tårnvert: Andreas Hessvik-Trøite. (6)
7. mai: Tårnkveld ved Fiskumvannet kl.17.30 - 20.00. Tårnvert: Aleksander Solberg. (8)
8. mai: Tur til Miletjern i Mjøndalen. Kl.17.30.-20. Turleder: Arne Nævra. (13)
9. mai: Tårnkveld Øyenlågen i Kongsberg kl.17.30 - 20.00. Tårnvert: Bjørn Roar Skullestad. (12)
15. mai: Damvandring på Klunderud kl.17.30-20.  Turleder: Per Ø. Klunderud. (21)
18. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.9.30-14.00. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (14)
26. mai: Fuglenes dag 2024 med lokalitetskonkurranse i regi av BirdLife Norge avd. Buskerud.
1. juni: Vandring på Nedre Sandøra (Tjuvøya) på Loesmoen kl. 10 - 14 sammen med Eiker soppforening. Turleder: Andreas Hessvik-Trøite. (10)
2. juni: Dagstur til Nesfjell / Mastebogen. Turledere: Per Ø. Klunderud og Steinar Stueflotten. (5)
3. juni: Tårnkveld ved Fiskumvannet kl.17.30-20-00. Tårnvert: Jon Ludvig Hals. (2)
4. juni: Tårnkveld ved Fiskumvannet kl.17.30-20-00. Tårnvert; Bjørn Tore Bollerud. (20)
5. juni: Vandring Øvre Sandøra (ved  Hokksund camping) kl.17.30-20-00. Turledere: Magne Sjøblom og Jan Trygve Bollerud. (9)
6. juni: Tårnkveld Øyenlågen kl.17.30-20-00. Tårnvert: Aleksander Solberg (3)
7. juni: Nattsangertur i Øvre Eiker. Turleder: Jon Ludvig Hals. (9)
14. juni: Nattsangertur i Kongsberg. Turleder: Aleksander Solberg (7)
16. juni: Dagstur til Styggemann / Skrim. Turleder Kjell A. Dokka. (Avlyst p.g.a. været)

----------------------------------------
19.-25. august: Tårnuke m.m.
24. august: Tårndag ved Fiskumvannet kl.9.30-14.00. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud
11. september: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med foredraget "Fra dinosaur til gråspurv - en kort historie om de siste 150 millioner år" av geolog Alfred Kjemperud. 
? september: Ringmerking på Halshaugen med Anders Hals.
14. september: Tårndag.
21. september: Tårndag ved Fiskumvannet kl.9.30-14.00. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud.
27.-29. september: Jubileumstur for medlemmer i lokallaget til Falsterbo i Skåne.
5./6. oktober: EuroBirdwatch med lokalitetskonkurranse i regi av fylkesavdelingen.
11. oktober: 50 års jubileumsfest på Fossesholm
18. oktober: Årsdag for stiftelsesmøtet i 1974.
19. oktober: Jubileumstårndag ved Fiskumvannet kl.12-16.
13. november: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med foredrag av Martin Eggen. Kan hende deltar BirdLifes butikk Natur & Fritid med varer for salg.
? november: Mulig kinoforestilling med naturfilm i Kongsberg kino.
11. desember: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med minner og bilder fra jubileumsåret.

Møtedager 20258. januar, 12. februar, 12. mars, 9. april, 10. september, 8. oktober, 12. november, 10. desember. 


Program 2023

11. januar: Møte i Haug menighetssenter med foredraget "Lirypa gjennom 150 år - er endringer i fjellets økosystem på gang?" av professor emeritus ved NMBU Olav Hjeljord. (36)
28.-29. januar: Hagefugltellingen 2023 i regi av Fuglevennen.
8. februar: Møte i Haug menighetssenter med foredrag om blåstrupens hekkebiologi av professor ved Naturhistorisk muesum, UiO Jan Terje Lifjeld. (37)
5. mars: Seinvintervandring i Hoensmarka kl.12-15. Turledere: Anne Kvam & Bjørn Tore Bollerud (14).
8. mars: Møte i Haug menighetssenter med oppsummering av fugleåret 2022 av Steinar Stueflotten (15).
8. mars: Årsmøtet 2023 (14).
19. mars: Hurumlandet rundt. Turleder: Steinar Stueflotten. (11)
2. april: Fuglekikking i Bergsvingen kl.09 - 13. Svingvert: Magne Sjøblom. (16)
12. april: Møte i Haug menighetssenter med Frode Nova Munkhaugen, leder i det nye lokallaget BirdLife Tyrifjorden. (38)
22. april: Merkedag på Halshaugen kl.08 - 11. Turleder & merkemester Anders Hals. AVLYST!
22. april: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30 - 14.00. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud  (30)
6. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30 - 14.00. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (21)
14. mai: Fuglenes Dag 2023 med vårvandring i Hoensmarka kl.12-15. Anne Kvam & Bjørn Tore Bollerud. (12)
28. mai: Lokalitetskonkurranse i regi av BirdLife Norger avd. Buskerud
3. juni: Artsjakten 2023. Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30 - 14.00. Alle registrerte observasjoner dette døgn vil inngå i  resultatet for Artsjakten. Tårnvert: Lars H. Dolmen (9)
3. juni: Artsjakten 2023. Eiker soppforening jakter på Tjuvøya / Nedre Sandøra på Loesmoen kl.10-14.
4. juni: Dagstur sammen med Naturvernforbundet til skogområdet Mastebogen sør for Eikeren. (9) Turleder: Per Ø. Klunderud, Thor Erik Jelstad, Steinar Stueflotten.    
10. juni: Nattsangertur i Øvre Eiker. Turleder: Jon Ludvig Hals  (9)
2. juli: Dagstur sammen med Naturvernforbundet til Gunhildrudknatten. Turledere: Per Ø. Klunderud og Sarah Traaen. Avlyst p.g.a. regnvær.
---------------------------------------------------
2. september: Tårndag ved Fiskumvannet. Felles avmarsj kl.09.30 fra P-plassen. Varighet til kl.14. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (13)
13. september: Møte i Haug menighetssenter med foredrag om merking og gjenfunn gjennom 40 år av Anders Hals. (20)
16. september: Tårndag ved Fiskumvannet. Felles avmarsj kl.09.30 fra P-plassen. Varighet til kl.14. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (10)
1. oktober: EuroBirdwatch i regi av BirdLife Norge avdeling BUskerud  Varighet kl.09-12. 
11. oktober: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med foredraget "Fuglelivet i Estland. Taiga, våtmark og kystenger" av Kjell Arild Dokka. (32)
8. november: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med bildeforedraget "Fugler jeg har møtt" av Jostein Myre. (38)
13. desember: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med foredrag om kurs i fuglekjennskap av Andreas Hessvik-Trøite. (30)

Program 2022

12. januar: Møte avlyst p.g.a. smittesituasjonen.
9. februar: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30 med bildeforedrag og bokpresentasjon av Tom Schandy. (21)
20. februar: Vintervandring i Vikersund kl.10-13. Turleder Jon Ludvig Hals (10)
9. mars: Årsmøtet 2022 i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30. (13)
9. mars: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.19.30 med foredrag av Feltutvalget ved Steinar Stueflotten - "Fugler i Øvre Eiker 2020 og 2021." (13)
2. april: Vårfeiring i Bergsvingen.  Turleder / svingvert Aleksander Solberg mob. 482 40 491. (13)
6. april: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30  med bildeforedraget "Vår- og høstturer til Lista" av Jon Ludvig Hals. (20)
24. april: Ringmerking på Halshaugen kl. 07 - 10. Haugvert  og ringmerker Anders Hals mob. 970 62 342. AVLYST!
24. april: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 11.30 - 15.00. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (24)
1. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 07.00 - 12-00. Tårnvert Jon Ludvig Hals mob. 959 73 438. (7)
7. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 9.30 - 14.00. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (10)
11. mai: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30 med foredraget "Rovfugler og ugler i Buskerud" av Steinar Stueflotten. (20)
15. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 07.00 - 12-00. Tårnvert Lars Dolmen mob. 418 48 419. (8)
29. mai: Fuglenes Dag. Vandring langs Fiskumelva. Frammøte kl.11.30 ved Joker på Darbu. Turleder: Bjørn Tore Bollerud. (11)
29. mai: Fuglenes Dag. Lokalitetskonkurranse kl.00.00 - 24.00 arr.  BirdLife Buskerud. (11)
1. juni: Vandring i kulturlandskap og skog på Åssida, Fiskum.  Frammøte hos Per Ø. Klunderud, Åssideveien 525 kl.17.30. Avgang tur kl.18.  Varighet 2 timer. Turledere Per Ø. Klunderud og Steinar Stueflotten. (11)
4. juni: "Den Store Artsjakten 2022" i regi av Sabima.
11. juni: Nattsangertur kl. 22.00-02.00. Turleder Jon Ludvig Hals mob. 959 73 438. (12)
17. juni: Tur kl.10 - 15 med Buskerud Botanisk Forenings kartlegging foran frivillig vern av Klippa naturreservat ved Råenseterveien, Fiskum. Turleder Per Ø. Klunderud.
28. august: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 9.30 - 14.00. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (11)
10. september: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 9.30 - 14.00. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (10)
14. september: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30 med foredrag av Bjørn Olav Tveit om vadefuglen rødstilk - Årets Fugl 2022. (17)
18. september: Tur til Mølen ved Nevlunghavn. Turleder: Aleksander Solberg mob.48240491. (5)
9. oktober: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 9.30 - 14.00. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (7)
12. oktober: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30. Foredrag med fotografier av Andreas Hessvik Trøite & Aleksander Solberg. (21)
9. november: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30 med foredrag om tur til svenske lokaliteter av Kjell Arild Dokka & Bjørn Tore Bollerud. (24)
14. desember: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30. Harald Moen viser programmet "Fugler ved vann og våtmark" - med film og egne dikt. (17)


Program 2021

Vårens program avlyst p,g,a. koronaepedemien.

4. september: Tårndag ved Fiskumvannet kl.9.30-14. Tårnvert Lars H. Dolmen (9)
18. september: Tårndag ved Fiskumvannet kl.9.30-14. Tårnvert Lars H. Dolmen (6)
13. oktober: Årsmøtet 2021, Haug menighetssenter i Hokksund kl. 18.30. (20)
13. oktober: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.19.15. Kveldens foredrag "Fugletur i koronaens tid - Valdres, Runde og Fokstumyra" av Kjell Arild Dokka og Bjørn Tore Bollerud. (20)
10. november: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30. Kveldens foredrag "Naturen trenger et mer miljøvennlig skogbruk" av Gjermund Andersen. (30)
8. desember: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30. Kveldens foredrag "Fuglenes fantastiske verden" av Tom Schandy. Salg av Schandys nye bok med samme tittel. (Avlyst p.g.a. korona - flyttet til 12. januar 2021).


Program 2020 

9. januar: Møte med foredrag av Terje Bakken - "På fotojakt etter fugl i Norge" og "Bilder fra 45 års foreningshistorie". 
11. februar: Møte med foredrag av Anders Hals - "Fugl og fugleliv på Eiker i et 50 års perspektiv. Fra en livsreise med fuglekikking, ringmerking og annen innsats for fuglelivet". 
16. februar: Vintervandring i Vikersund. 
10.mars: Møte foredrag av Steinar Stueflotten "Endringer i fuglelivet i Øvre Eiker de siste 10 år."
10. mars: Årsmøtet 2020. 

Øvrige møter avlyst p.g.a. smittefare under korona-epidemien.

Program 2019

8.januar: Møte med foredrag om fugleforing og NOFs fuglerestaurant på Nesodden av Jan Erik Røer. (50)
26.-27. januar: NOFs nasjonale hagefugltelling.
12.februar: Møte med nytelse av fuglebilder av Jostein Myre. (37)
17. februar: Vintervandring i Vikersund kl.11. Tureleder: Anne Kvam. (6)
12.mars: Møte med foredrag om fugletur til Hamarøy av Jon Ludvig Hals. (22)
12. mars: Årsmøtet 2019 kl.20.00 (17)
24. mars: Tur langs Oslofjorden i Hurum. Oppmøte kl.09 bensinstasjonen i Sætre. Turleder: Steinar Stueflotten. (9)
31. mars: Tradisjonell vårsamling i Bergsvingen kl.09-14. Svingvert Magne Sjøblom. (18)
2.april: Møte med foredrag om sjeldne fugler i Buskerud av Steinar Stueflotten. (35)
27. april: Ringmerking på Halshaugen kl.8-11. Ansvarlig: Anders Hals (14)
27. april: Tårndag ved Fiskumvannet kl.10 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (12)
28. april: Tur rundt nordre Tyrifjorden. Start ved rådhuset Vikersund kl.06.30. Turleder Jon Ludvig Hals. (4)
4. mai: Tur til Borrevannet i Horten. Start Eikersenteret kl.06.30. Turleder Jon Ludvig Hals. (6)
5. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (5)
7.mai: Møte med presentasjon av storspove - Årets Fugl 2019 - av Per Stensland. (17)
19. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (8)
26. mai: Fuglenes Dag 2019. Lokalitetskonkurranse - se http://www.nofbuskerud.net/
30. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (7)
7. juni: Nattsangertur kl. 22. Turleder Jon Ludvig Hals. (8)
25. august: Tårndag kl.10-14. Frammøte for felles avgang kl.9.30. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (8)
8. september: Tårndag kl.10-14. Frammøte for felles avgang kl.9.30. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (4)
10.september: Møte med foredrag om trekklyder og andre høstlige fuglelyder av Helge Kvam. (29)
22. september: Tårndag kl.10-14. Frammøte for felles avgang kl.9.30. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (9)
29. september: Tur til Mølen i Vestfold. Avreise kl.05.00. Turleder Jon Ludvig Hals (9)
6. oktober: Lokalitetskonkurranse kl.9-12. Arr: NOF Buskerud
8.oktober: Møte med foredrag av Knut Solberg om hans opplevelser i Finnemarka. (35)
13. oktober: Tårndag kl.10-14. Frammøte for felles avgang kl.9.30. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (10)
5.november: Møte med foredrag om naturvernkontaktens arbeid i fylkeslaget - av Marius von Glahn. (30)
10.desember: Møte med foredrag om fiskeørn av Rune Aae. 

 Program 2018

9. Jan: Møte med Merete Wiken Dees & Simon Rye om taksvale, som var Årets Fugl i 2017. 
13. Feb: Møte med foredrag om skogforvaltning av Trude Myhre, WWF. (35)
13. Mars: Lars Inge Enerstvedt fra Statens Naturoppsyn og Steinar Stueflotten (NOF) om Fiskumvannet naturreservat. (28)
13. Mars: Årsmøtet 2018 kl.20 (28)
18. Mars: Tidlig vårtur langs Oslofjorden i Hurum. Start Sætre busstasjon kl.9 Turleder: Steinar Stueflotten (5)
8. April: Vårsamling i Bergsvingen med svingvert Magne Sjøblom. (15)
10. April: Møte med foredrag om vår- og høstturer til sørvestlandet med Utsira og Lista av Jon Ludvig Hals. (40)
21. April: Tradisjonell ringmerkingsdag på Halshaugen med Anders Hals. (12)
29. April: Tur til nordre Tyrifjorden med Jon Ludvig Hals. (18)
1. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9-13. Turleder Lars Dolmen (12)
8. Mai: Møte med foredrag om Børsesjø ved Skien av Runa Bergby fra NOF Telemark.(20)
19. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (9)
26. Mai: Overnattingstur til tårnet i Fiskumvannet naturreservat. (1)
27. Mai: Fuglenes Dag med fotosafari i Fiskumvannet naturreservat / tårnsamling (15/20)
3. Juni: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (7)
8. Juni: Årets nattsangertur. Start nederst i Lundebakken kl.22. Turleder Svein Tangen (10)
1. September: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (15)
9. September: Stand på markedsdag i Darbu kl.12 - 17. Ansvarlig: Magne Sjøblom.
11. September: Møte med foredrag om Unge Ornitologer Norge av Bjørn Penk. (22)
15. september: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (11)
22. September: Tur til Mølen i Vestfold. Turleder Anders Hals (mob. 970 62 342). Avlyst.
29. September: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (5)
7. Oktober: Lokalitetskonkurranse under Eurobirdwatch kl.9-12. Arr: NOF Buskerud
9. Oktober: Møte med foredrag om jaktfalk av Lars Egil Furuseth. (52)
13. Oktober: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (8)
6. November: Møte med foredraget "Nattlerke - en utfordring og drøm for ornitologer" av  Per Øystein Klunderud & Thor Østbye (35)
17. November: Fugler og fuglelyder i vinterskogen - rusletur i Nedre Eiker med ornitolog Magnus Ullman kl.10-14. (Avlyst)
18. November: "Natur&Kultur" på Fossesholm i Vestfossen kl.14.30-19.00  
4. Desember: Møte med foredraget "Borrevannet - fugl og forvaltning" av Kjetil Johannessen. (26)

Program 2017

10. januar: Møte med lysbildekåseri om naturfotografering av Arne Nævra (60).
14. februar: Møte med foredrag om fugler i arktisk Canada av Kirsten Myhr.(24)
19. februar: Vintervandring langs Drammenselva i Mjøndalen kl.11-13. (7)
14. mars: Møte med årsmøte og foredrag om fuglenes sang og andre lyder av Helge Kvam. (45)
2. april: Vårfeiring i Bergsvingen. (11)
18. april: Møte med bilderapporter fra Hornborgarsjøen v. Audun Jahren og Extremadura i Spania v. Per Øystein Klunderud. (35)
22. april: Ringmerking på Halshaugen kl.08. Vert: Anders Hals (10)
22. april: Tårndag kl.12-18. Turleder Bjørn Tore Bollerud (16)
7. mai: Tårndag kl.8-14. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (10)
9. mai: Møte med foredrag om horndykker av Torgrim Breiehagen, og Isachsen orienterte om sin beitedyr i Fiksumvannet naturreservat (35)
14. mai: Tårndag kl.8-14. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (12)
28. mai: Fuglenes Dag: Valg mellom tur langs elva fra Darbu til Fiskum gml. kirke (8) og tur til tårnet ved Fiskumvannet (6).
14. juni: Nattsangertur fra P-plassen ved Lundebakken kl.22. Kontaktperson: Audun Jahren
3. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (4)
12. september: Møte med gjennomgang av rapporten "Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016" med forfatterne Steinar Stueflotten og Anders Hals. (35)
17. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (10)
30. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (4)
1. oktober: EuroBirdwatch med lokalitetskonkurranse. (14)
10. oktober: Møte med foredrag om sjøfugler i Oslofjorden av Morten Bergan. (30)
15. oktober: Tur til Mølen i Vestfold (5)
7. november: Møte med foredrag av Tom Schandy / Pål Hermansen om ny fuglebok. (42)
12. november: Natur & Kultur på Fossesholm. NOF ØE var medarrangør.
5. desember: Møte med foredrag om TV-serien "Naturen vender tilbake" av Ulf Myrvold. (33)

Program 2016

12. januar: Møte med foredrag om bier av Ole & Berit Tobiassen
9. februar: Møte med foredrag om Sleneset og hubro av Madlaina Bichsel (45).
21. februar: Elvelangs i Vikersund kl. 11 - 13 m. Audun (8).
8. mars: Årsmøte 2016 (20)
3. april: Vårsamling i Bergsvingen m. Magne (12)
12. april: Møte med foredrag av Kristin Vigander om fugler i Kina.
17. april:  Ringmerking på Hals kl.08 m. Anders
17. april: Tårndag på Fiskum kl.12-18 m. Bjørn Tore
30. april: Tårndag på Fiskum kl.10-14 m. Bjørn Tore (10)
3. mai: Rusletur langs Fiskumelva kl. 18-20 m. Rita (17)
10. mai: Møte med foredrag av Terje Axelsen (27)
22. mai: Fellestur til Sirikirke med Botanisk Forening. (5)
29. mai: Fuglenes Dag: Tårndag på Fiskum kl.8-14 m. Steinar (2)
10. juni: Nattsangertur
12. juni: Tårndag på Fiskum kl.10-14 m. Bjørn Tore
4. september: Tårndag på Fiskum kl.10-16 (10)
6. september: Møte med medlemmenes bilder og opplevelser fra sommeren (23)
11. september: Dugnad på Fiskumtårnet (5)
18. september: Tårndag på Fiskum kl.10-14 (21)
25. september: Dugnad på Fiskumtårnet (10)
28. september: Tårnettermiddag på Fiskum kl.16-20
2. oktober: Konkurranse mellom lokaliteter som ledd i EuroBirdwatch kl. 9-12
11. oktober: Møte med reise i Aragon i Spania med Per Øystein Klunderud & Kjell Dokka.
16. oktober: Tårndag på Fiskum kl.10-14
30. oktober: Tårndag på Fiskum kl.11-15
8. november: Møte med foredrag av professor Svein Dale om bestandsutvikling og rødlista.
13. desember: Møte med naturfotografen Svein Roger Reberg fra Fiskum.

Program 2015

13. januar: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Ingar Øien om dverggåsprosjektet)
10. februar: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Jan Erik Røer om fugletrekk)
10. mars: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Arnhild Øien og Bjørn Foyn)
22. mars: Fuglekikking i Bergsvingen kl. 10-13 med Magne Sjøblom og Jan Trygve Bollerud
14. april: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med Jostein B. Engdal: "Natur og kultur i Pamir"
18. april: Ringmerking på Halshaugen med Anders Hals
18. april: Tårndag Fiskum kl. 12-18 med Bjørn Tore Bollerud
4. mai: Elvelangs på Fiskum kl. 18-20 med Rita Rustan NB: UTSATT p.g.a. været
7. mai: Tårndag Fiskum for Barnas Røde Kors
12. mai: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Torfinn Jahren om storfugl)
16. mai: Tårndag Fiskumvannet kl. 8-16 med Bjørn Tore Bollerud
31. mai: Fuglenes Dag 2015 kl.10: A) Rusletur fra Darbu langs Fiskumelva til Fiskumvannet med kafferast ved kirken (Bjørn Tore Bollerud). B) Tur med start fra Darbu i bil til p-plassen ved Fiskumvannet Naturreservat og videre til tårnet (Steinar Stueflotten).
5. juni: Tårnkveld med nattsangerlytting kl. 18-24 med Bjørn Tore Bollerud
5. juni: Nattsangertur Fiskum / Eikern kl 22-01 med Steinar Stueflotten og Audun Jahren

4. september: Tårndag Fiskumvannet kl. 14 - 18 (Audun)
8. september: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Tore Slagsvold: "Familieliv hos meiser")
9. september: Tårndag Fiskumvannet kl. 16-20 (Bjørn Tore)
20. september: Tårndag Fiskumvannet kl. 8. - 14 (Bjørn Tore)
4. oktober: Lokalitetskonkurranse
13. oktober: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Tom Schandy om regnskogen)
18. oktober: Tårndag Fiskumvannet kl. 10 - 14 (Bjørn Tore)
10. november: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med film av Øystein Engen
22. november: Natur og Kultur på Fossesholm, Vestfossen.
8. desember: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30

Program 2014

14. januar: Møte – Fuglelivet på Kanariøyene (Audun Jahren & Terje Bakken)
11. februar: Møte – Åkerrikseprosjektet og overvåkingsprogrammet TOV-E (Knut Eie)
9. mars: Fuglevandring Loesmoen kl. 10-12 (Audun Jahren)
11. mars: Møte og årsmøte 2014, Haug menighetssenter kl.18.30
1. april: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30
6. april: Bergsvingen kl. 10-13 (Magne Sjøblom& Anders Hals)
26. april: Ringmerking på Hals kl.8 – 11 (Anders Hals)
26. april: Tårndag  Fiskumvannet kl. 12 – 18 (Bjørn Tore Bollerud)
5. mai: Rusletur elvelangs i Darbu kl.18 -20 (Rita Rustan)
6. mai: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30
18. mai: Tårndag  Fiskumvannet kl.7 – 14 (Bjørn Tore Bollerud)
25. mai: Fuglenes Dag 2014: Fuglevandring i Kongsberg kl. 10-13 (Frank T. Brandbu / Magne S.)
25. mai: Fuglenes Dag 2014: Tårnkonkurranse mellom Fiskum og Linnesstranda
10. juni: Kveldstur på ny klopp til tårnet i Fiskumvannet naturreservat. Kl.18.00
13. juni: Tårndag med nattsangerlytting i reservatet kl.18 – 24 (Bjørn Tore Bollerud)
14. juni: Kolbergsetra – Dørsjø kl.8 – 12 (Anders Hals)
9. september: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Øivind Stranna Larsen om ville bær)
13. september: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 10 - 14 (Bjørn Tore Bollerud)
28. september: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 10 - 14(Bjørn Tore Bollerud)
4. oktober: Jubileumstur til Mølen i Vestfold (Avlyst)
5. oktober: Konkurranse om artsobservasjoner mellom lokaliteter
7. oktober: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Trond Øigarden om fossekall)
17. oktober: 40-års jubileumsfest på Fossesholm, Vestfossen kl.18.
19. oktober: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 9 - 15 (Bjørn Tore Bollerud)
10. november: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Roar Solheim om snøugle)
9. desember: Møte i Haug menighetssenter kl. 18.30 (Fra jubileumsturen til Svalbard)