Program

Program 2023

Alle aktiviteter er åpne og gratis for medlemmer og andre. Programmet oppdateres fortløpende. Medlemmer mottar mail foran hvert arrangement. Forslag om aktiviteter og tema til møter mottas med takkbent.m.ellingsen@gmail.com. / Mob. 99627253


11. januar: Møte i Haug menighetssenter med foredraget "Lirypa gjennom 150 år - er endringer i fjellets økosystem på gang?" av professor emeritus ved NMBU Olav Hjeljord. (36)
28.-29. januar: Hagefugltellingen 2023 i regi av Fuglevennen.
8. februar: Møte i Haug menighetssenter med foredrag om blåstrupens hekkebiologi av professor ved Naturhistorisk muesum, UiO Jan Terje Lifjeld. (37)
5. mars: Seinvintervandring i Hoensmarka kl.12-15. Turledere: Anne Kvam & Bjørn Tore Bollerud (14).
8. mars: Møte i Haug menighetssenter med oppsummering av fugleåret 2022 av Steinar Stueflotten (15).
8. mars: Årsmøtet 2023 (14).
19. mars: Hurumlandet rundt. Turleder: Steinar Stueflotten. (11)
2. april: Fuglekikking i Bergsvingen kl.09 - 13. Svingvert: Magne Sjøblom. (16)
12. april: Møte i Haug menighetssenter med Frode Nova Munkhaugen, leder i det nye lokallaget BirdLife Tyrifjorden. (38)
22. april: Merkedag på Halshaugen kl.08 - 11. Turleder & merkemester Anders Hals. AVLYST!
22. april: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30 - 14.00. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud  (30)
6. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30 - 14.00. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (21)
14. mai: Fuglenes Dag 2023 med vårvandring i Hoensmarka kl.12-15. Anne Kvam & Bjørn Tore Bollerud. (12)
28. mai: Lokalitetskonkurranse i regi av BirdLife Norger avd. Buskerud
3. juni: Artsjakten 2023. Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30 - 14.00. Alle registrerte observasjoner dette døgn vil inngå i  resultatet for Artsjakten. Tårnvert: Lars H. Dolmen (9)
3. juni: Artsjakten 2023. Eiker soppforening jakter på Tjuvøya / Nedre Sandøra på Loesmoen kl.10-14.
4. juni: Dagstur sammen med Naturvernforbundet til skogområdet Mastebogen sør for Eikeren. (9) Turleder: Per Ø. Klunderud, Thor Erik Jelstad, Steinar Stueflotten.    
10. juni: Nattsangertur i Øvre Eiker. Turleder: Jon Ludvig Hals  (9)
2. juli: Dagstur sammen med Naturvernforbundet til Gunhildrudknatten. Turledere: Per Ø. Klunderud og Sarah Traaen. Avlyst p.g.a. regnvær.
---------------------------------------------------
2. september: Tårndag ved Fiskumvannet. Felles avmarsj kl.09.30 fra P-plassen. Varighet til kl.14. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (13)
13. september: Møte i Haug menighetssenter med foredrag om merking og gjenfunn gjennom 40 år av Anders Hals. (20)
16. september: Tårndag ved Fiskumvannet. Felles avmarsj kl.09.30 fra P-plassen. Varighet til kl.14. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (10)
1. oktober: EuroBirdwatch i regi av BirdLife Norge avdeling BUskerud kl.09-12. 
11. oktober: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med foredraget "Fuglelivet i Estland. Taiga, våtmark og kystenger" av Kjell Arild Dokka.
8. november: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med bildeforedraget "Fugler jeg har møtt" av Jostein Myre.
13. desember: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med foredrag om Årets Fugl tårnseiler av Simon Rye.

Møtedager 2024: 10. januar, 14. februar, 13. mars, 10. april / 11. september, 9. oktober, 13. november, 11. desember.

Program 2022

12. januar: Møte avlyst p.g.a. smittesituasjonen.
9. februar: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30 med bildeforedrag og bokpresentasjon av Tom Schandy. (21)
20. februar: Vintervandring i Vikersund kl.10-13. Turleder Jon Ludvig Hals (10)
9. mars: Årsmøtet 2022 i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30. (13)
9. mars: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.19.30 med foredrag av Feltutvalget ved Steinar Stueflotten - "Fugler i Øvre Eiker 2020 og 2021." (13)
2. april: Vårfeiring i Bergsvingen.  Turleder / svingvert Aleksander Solberg mob. 482 40 491. (13)
6. april: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30  med bildeforedraget "Vår- og høstturer til Lista" av Jon Ludvig Hals. (20)
24. april: Ringmerking på Halshaugen kl. 07 - 10. Haugvert  og ringmerker Anders Hals mob. 970 62 342. AVLYST!
24. april: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 11.30 - 15.00. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (24)
1. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 07.00 - 12-00. Tårnvert Jon Ludvig Hals mob. 959 73 438. (7)
7. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 9.30 - 14.00. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (10)
11. mai: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30 med foredraget "Rovfugler og ugler i Buskerud" av Steinar Stueflotten. (20)
15. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 07.00 - 12-00. Tårnvert Lars Dolmen mob. 418 48 419. (8)
29. mai: Fuglenes Dag. Vandring langs Fiskumelva. Frammøte kl.11.30 ved Joker på Darbu. Turleder: Bjørn Tore Bollerud. (11)
29. mai: Fuglenes Dag. Lokalitetskonkurranse kl.00.00 - 24.00 arr.  BirdLife Buskerud. (11)
1. juni: Vandring i kulturlandskap og skog på Åssida, Fiskum.  Frammøte hos Per Ø. Klunderud, Åssideveien 525 kl.17.30. Avgang tur kl.18.  Varighet 2 timer. Turledere Per Ø. Klunderud og Steinar Stueflotten. (11)
4. juni: "Den Store Artsjakten 2022" i regi av Sabima.
11. juni: Nattsangertur kl. 22.00-02.00. Turleder Jon Ludvig Hals mob. 959 73 438. (12)
17. juni: Tur kl.10 - 15 med Buskerud Botanisk Forenings kartlegging foran frivillig vern av Klippa naturreservat ved Råenseterveien, Fiskum. Turleder Per Ø. Klunderud.
28. august: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 9.30 - 14.00. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (11)
10. september: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 9.30 - 14.00. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (10)
14. september: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30 med foredrag av Bjørn Olav Tveit om vadefuglen rødstilk - Årets Fugl 2022. (17)
18. september: Tur til Mølen ved Nevlunghavn. Turleder: Aleksander Solberg mob.48240491. (5)
9. oktober: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 9.30 - 14.00. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (7)
12. oktober: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30. Foredrag med fotografier av Andreas Hessvik Trøite & Aleksander Solberg. (21)
9. november: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30 med foredrag om tur til svenske lokaliteter av Kjell Arild Dokka & Bjørn Tore Bollerud. (24)
14. desember: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30. Harald Moen viser programmet "Fugler ved vann og våtmark" - med film og egne dikt. (17)


Program 2021

Vårens program avlyst p,g,a. koronaepedemien.

4. september: Tårndag ved Fiskumvannet kl.9.30-14. Tårnvert Lars H. Dolmen (9)
18. september: Tårndag ved Fiskumvannet kl.9.30-14. Tårnvert Lars H. Dolmen (6)
13. oktober: Årsmøtet 2021, Haug menighetssenter i Hokksund kl. 18.30. (20)
13. oktober: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.19.15. Kveldens foredrag "Fugletur i koronaens tid - Valdres, Runde og Fokstumyra" av Kjell Arild Dokka og Bjørn Tore Bollerud. (20)
10. november: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30. Kveldens foredrag "Naturen trenger et mer miljøvennlig skogbruk" av Gjermund Andersen. (30)
8. desember: Åpent møte i Haug menighetssenter i Hokksund kl.18.30. Kveldens foredrag "Fuglenes fantastiske verden" av Tom Schandy. Salg av Schandys nye bok med samme tittel. (Avlyst p.g.a. korona - flyttet til 12. januar 2021).


Program 2020 

9. januar: Møte med foredrag av Terje Bakken - "På fotojakt etter fugl i Norge" og "Bilder fra 45 års foreningshistorie". 
11. februar: Møte med foredrag av Anders Hals - "Fugl og fugleliv på Eiker i et 50 års perspektiv. Fra en livsreise med fuglekikking, ringmerking og annen innsats for fuglelivet". 
16. februar: Vintervandring i Vikersund. 
10.mars: Møte foredrag av Steinar Stueflotten "Endringer i fuglelivet i Øvre Eiker de siste 10 år."
10. mars: Årsmøtet 2020. 

Øvrige møter avlyst p.g.a. smittefare under korona-epidemien.

Program 2019

8.januar: Møte med foredrag om fugleforing og NOFs fuglerestaurant på Nesodden av Jan Erik Røer. (50)
26.-27. januar: NOFs nasjonale hagefugltelling.
12.februar: Møte med nytelse av fuglebilder av Jostein Myre. (37)
17. februar: Vintervandring i Vikersund kl.11. Tureleder: Anne Kvam. (6)
12.mars: Møte med foredrag om fugletur til Hamarøy av Jon Ludvig Hals. (22)
12. mars: Årsmøtet 2019 kl.20.00 (17)
24. mars: Tur langs Oslofjorden i Hurum. Oppmøte kl.09 bensinstasjonen i Sætre. Turleder: Steinar Stueflotten. (9)
31. mars: Tradisjonell vårsamling i Bergsvingen kl.09-14. Svingvert Magne Sjøblom. (18)
2.april: Møte med foredrag om sjeldne fugler i Buskerud av Steinar Stueflotten. (35)
27. april: Ringmerking på Halshaugen kl.8-11. Ansvarlig: Anders Hals (14)
27. april: Tårndag ved Fiskumvannet kl.10 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (12)
28. april: Tur rundt nordre Tyrifjorden. Start ved rådhuset Vikersund kl.06.30. Turleder Jon Ludvig Hals. (4)
4. mai: Tur til Borrevannet i Horten. Start Eikersenteret kl.06.30. Turleder Jon Ludvig Hals. (6)
5. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (5)
7.mai: Møte med presentasjon av storspove - Årets Fugl 2019 - av Per Stensland. (17)
19. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (8)
26. mai: Fuglenes Dag 2019. Lokalitetskonkurranse - se http://www.nofbuskerud.net/
30. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (7)
7. juni: Nattsangertur kl. 22. Turleder Jon Ludvig Hals. (8)
25. august: Tårndag kl.10-14. Frammøte for felles avgang kl.9.30. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (8)
8. september: Tårndag kl.10-14. Frammøte for felles avgang kl.9.30. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (4)
10.september: Møte med foredrag om trekklyder og andre høstlige fuglelyder av Helge Kvam. (29)
22. september: Tårndag kl.10-14. Frammøte for felles avgang kl.9.30. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (9)
29. september: Tur til Mølen i Vestfold. Avreise kl.05.00. Turleder Jon Ludvig Hals (9)
6. oktober: Lokalitetskonkurranse kl.9-12. Arr: NOF Buskerud
8.oktober: Møte med foredrag av Knut Solberg om hans opplevelser i Finnemarka. (35)
13. oktober: Tårndag kl.10-14. Frammøte for felles avgang kl.9.30. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud. (10)
5.november: Møte med foredrag om naturvernkontaktens arbeid i fylkeslaget - av Marius von Glahn. (30)
10.desember: Møte med foredrag om fiskeørn av Rune Aae. 

 Program 2018

9. Jan: Møte med Merete Wiken Dees & Simon Rye om taksvale, som var Årets Fugl i 2017. 
13. Feb: Møte med foredrag om skogforvaltning av Trude Myhre, WWF. (35)
13. Mars: Lars Inge Enerstvedt fra Statens Naturoppsyn og Steinar Stueflotten (NOF) om Fiskumvannet naturreservat. (28)
13. Mars: Årsmøtet 2018 kl.20 (28)
18. Mars: Tidlig vårtur langs Oslofjorden i Hurum. Start Sætre busstasjon kl.9 Turleder: Steinar Stueflotten (5)
8. April: Vårsamling i Bergsvingen med svingvert Magne Sjøblom. (15)
10. April: Møte med foredrag om vår- og høstturer til sørvestlandet med Utsira og Lista av Jon Ludvig Hals. (40)
21. April: Tradisjonell ringmerkingsdag på Halshaugen med Anders Hals. (12)
29. April: Tur til nordre Tyrifjorden med Jon Ludvig Hals. (18)
1. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9-13. Turleder Lars Dolmen (12)
8. Mai: Møte med foredrag om Børsesjø ved Skien av Runa Bergby fra NOF Telemark.(20)
19. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (9)
26. Mai: Overnattingstur til tårnet i Fiskumvannet naturreservat. (1)
27. Mai: Fuglenes Dag med fotosafari i Fiskumvannet naturreservat / tårnsamling (15/20)
3. Juni: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (7)
8. Juni: Årets nattsangertur. Start nederst i Lundebakken kl.22. Turleder Svein Tangen (10)
1. September: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (15)
9. September: Stand på markedsdag i Darbu kl.12 - 17. Ansvarlig: Magne Sjøblom.
11. September: Møte med foredrag om Unge Ornitologer Norge av Bjørn Penk. (22)
15. september: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (11)
22. September: Tur til Mølen i Vestfold. Turleder Anders Hals (mob. 970 62 342). Avlyst.
29. September: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (5)
7. Oktober: Lokalitetskonkurranse under Eurobirdwatch kl.9-12. Arr: NOF Buskerud
9. Oktober: Møte med foredrag om jaktfalk av Lars Egil Furuseth. (52)
13. Oktober: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (8)
6. November: Møte med foredraget "Nattlerke - en utfordring og drøm for ornitologer" av  Per Øystein Klunderud & Thor Østbye (35)
17. November: Fugler og fuglelyder i vinterskogen - rusletur i Nedre Eiker med ornitolog Magnus Ullman kl.10-14. (Avlyst)
18. November: "Natur&Kultur" på Fossesholm i Vestfossen kl.14.30-19.00  
4. Desember: Møte med foredraget "Borrevannet - fugl og forvaltning" av Kjetil Johannessen. (26)

Program 2017

10. januar: Møte med lysbildekåseri om naturfotografering av Arne Nævra (60).
14. februar: Møte med foredrag om fugler i arktisk Canada av Kirsten Myhr.(24)
19. februar: Vintervandring langs Drammenselva i Mjøndalen kl.11-13. (7)
14. mars: Møte med årsmøte og foredrag om fuglenes sang og andre lyder av Helge Kvam. (45)
2. april: Vårfeiring i Bergsvingen. (11)
18. april: Møte med bilderapporter fra Hornborgarsjøen v. Audun Jahren og Extremadura i Spania v. Per Øystein Klunderud. (35)
22. april: Ringmerking på Halshaugen kl.08. Vert: Anders Hals (10)
22. april: Tårndag kl.12-18. Turleder Bjørn Tore Bollerud (16)
7. mai: Tårndag kl.8-14. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (10)
9. mai: Møte med foredrag om horndykker av Torgrim Breiehagen, og Isachsen orienterte om sin beitedyr i Fiksumvannet naturreservat (35)
14. mai: Tårndag kl.8-14. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (12)
28. mai: Fuglenes Dag: Valg mellom tur langs elva fra Darbu til Fiskum gml. kirke (8) og tur til tårnet ved Fiskumvannet (6).
14. juni: Nattsangertur fra P-plassen ved Lundebakken kl.22. Kontaktperson: Audun Jahren
3. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (4)
12. september: Møte med gjennomgang av rapporten "Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016" med forfatterne Steinar Stueflotten og Anders Hals. (35)
17. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (10)
30. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (4)
1. oktober: EuroBirdwatch med lokalitetskonkurranse. (14)
10. oktober: Møte med foredrag om sjøfugler i Oslofjorden av Morten Bergan. (30)
15. oktober: Tur til Mølen i Vestfold (5)
7. november: Møte med foredrag av Tom Schandy / Pål Hermansen om ny fuglebok. (42)
12. november: Natur & Kultur på Fossesholm. NOF ØE var medarrangør.
5. desember: Møte med foredrag om TV-serien "Naturen vender tilbake" av Ulf Myrvold. (33)

Program 2016

12. januar: Møte med foredrag om bier av Ole & Berit Tobiassen
9. februar: Møte med foredrag om Sleneset og hubro av Madlaina Bichsel (45).
21. februar: Elvelangs i Vikersund kl. 11 - 13 m. Audun (8).
8. mars: Årsmøte 2016 (20)
3. april: Vårsamling i Bergsvingen m. Magne (12)
12. april: Møte med foredrag av Kristin Vigander om fugler i Kina.
17. april:  Ringmerking på Hals kl.08 m. Anders
17. april: Tårndag på Fiskum kl.12-18 m. Bjørn Tore
30. april: Tårndag på Fiskum kl.10-14 m. Bjørn Tore (10)
3. mai: Rusletur langs Fiskumelva kl. 18-20 m. Rita (17)
10. mai: Møte med foredrag av Terje Axelsen (27)
22. mai: Fellestur til Sirikirke med Botanisk Forening. (5)
29. mai: Fuglenes Dag: Tårndag på Fiskum kl.8-14 m. Steinar (2)
10. juni: Nattsangertur
12. juni: Tårndag på Fiskum kl.10-14 m. Bjørn Tore
4. september: Tårndag på Fiskum kl.10-16 (10)
6. september: Møte med medlemmenes bilder og opplevelser fra sommeren (23)
11. september: Dugnad på Fiskumtårnet (5)
18. september: Tårndag på Fiskum kl.10-14 (21)
25. september: Dugnad på Fiskumtårnet (10)
28. september: Tårnettermiddag på Fiskum kl.16-20
2. oktober: Konkurranse mellom lokaliteter som ledd i EuroBirdwatch kl. 9-12
11. oktober: Møte med reise i Aragon i Spania med Per Øystein Klunderud & Kjell Dokka.
16. oktober: Tårndag på Fiskum kl.10-14
30. oktober: Tårndag på Fiskum kl.11-15
8. november: Møte med foredrag av professor Svein Dale om bestandsutvikling og rødlista.
13. desember: Møte med naturfotografen Svein Roger Reberg fra Fiskum.

Program 2015

13. januar: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Ingar Øien om dverggåsprosjektet)
10. februar: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Jan Erik Røer om fugletrekk)
10. mars: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Arnhild Øien og Bjørn Foyn)
22. mars: Fuglekikking i Bergsvingen kl. 10-13 med Magne Sjøblom og Jan Trygve Bollerud
14. april: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med Jostein B. Engdal: "Natur og kultur i Pamir"
18. april: Ringmerking på Halshaugen med Anders Hals
18. april: Tårndag Fiskum kl. 12-18 med Bjørn Tore Bollerud
4. mai: Elvelangs på Fiskum kl. 18-20 med Rita Rustan NB: UTSATT p.g.a. været
7. mai: Tårndag Fiskum for Barnas Røde Kors
12. mai: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Torfinn Jahren om storfugl)
16. mai: Tårndag Fiskumvannet kl. 8-16 med Bjørn Tore Bollerud
31. mai: Fuglenes Dag 2015 kl.10: A) Rusletur fra Darbu langs Fiskumelva til Fiskumvannet med kafferast ved kirken (Bjørn Tore Bollerud). B) Tur med start fra Darbu i bil til p-plassen ved Fiskumvannet Naturreservat og videre til tårnet (Steinar Stueflotten).
5. juni: Tårnkveld med nattsangerlytting kl. 18-24 med Bjørn Tore Bollerud
5. juni: Nattsangertur Fiskum / Eikern kl 22-01 med Steinar Stueflotten og Audun Jahren

4. september: Tårndag Fiskumvannet kl. 14 - 18 (Audun)
8. september: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Tore Slagsvold: "Familieliv hos meiser")
9. september: Tårndag Fiskumvannet kl. 16-20 (Bjørn Tore)
20. september: Tårndag Fiskumvannet kl. 8. - 14 (Bjørn Tore)
4. oktober: Lokalitetskonkurranse
13. oktober: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Tom Schandy om regnskogen)
18. oktober: Tårndag Fiskumvannet kl. 10 - 14 (Bjørn Tore)
10. november: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med film av Øystein Engen
22. november: Natur og Kultur på Fossesholm, Vestfossen.
8. desember: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30

Program 2014

14. januar: Møte – Fuglelivet på Kanariøyene (Audun Jahren & Terje Bakken)
11. februar: Møte – Åkerrikseprosjektet og overvåkingsprogrammet TOV-E (Knut Eie)
9. mars: Fuglevandring Loesmoen kl. 10-12 (Audun Jahren)
11. mars: Møte og årsmøte 2014, Haug menighetssenter kl.18.30
1. april: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30
6. april: Bergsvingen kl. 10-13 (Magne Sjøblom& Anders Hals)
26. april: Ringmerking på Hals kl.8 – 11 (Anders Hals)
26. april: Tårndag  Fiskumvannet kl. 12 – 18 (Bjørn Tore Bollerud)
5. mai: Rusletur elvelangs i Darbu kl.18 -20 (Rita Rustan)
6. mai: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30
18. mai: Tårndag  Fiskumvannet kl.7 – 14 (Bjørn Tore Bollerud)
25. mai: Fuglenes Dag 2014: Fuglevandring i Kongsberg kl. 10-13 (Frank T. Brandbu / Magne S.)
25. mai: Fuglenes Dag 2014: Tårnkonkurranse mellom Fiskum og Linnesstranda
10. juni: Kveldstur på ny klopp til tårnet i Fiskumvannet naturreservat. Kl.18.00
13. juni: Tårndag med nattsangerlytting i reservatet kl.18 – 24 (Bjørn Tore Bollerud)
14. juni: Kolbergsetra – Dørsjø kl.8 – 12 (Anders Hals)
9. september: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Øivind Stranna Larsen om ville bær)
13. september: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 10 - 14 (Bjørn Tore Bollerud)
28. september: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 10 - 14(Bjørn Tore Bollerud)
4. oktober: Jubileumstur til Mølen i Vestfold (Avlyst)
5. oktober: Konkurranse om artsobservasjoner mellom lokaliteter
7. oktober: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Trond Øigarden om fossekall)
17. oktober: 40-års jubileumsfest på Fossesholm, Vestfossen kl.18.
19. oktober: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 9 - 15 (Bjørn Tore Bollerud)
10. november: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Roar Solheim om snøugle)
9. desember: Møte i Haug menighetssenter kl. 18.30 (Fra jubileumsturen til Svalbard)