mandag 29. mai 2017

Fuglenes Dag 2017 med myrhauk og mygg

Fuglenes Dag ble i år markert med to turer med utgangspunkt i Darbu. Den ene turen gikk til tårnet i Fiskumvannet naturreservat, og den andre langs nedre del av Fiskumelva. Seks personer var innom tårnet i løpet av dagen. En hunn sivhauk var innom nordenden tre ganger, og knekkandparet gledet også tårnspeiderne. Av vadere ble gluttsniper, grønnstilk, strandsnipe, enkeltbekkasiner og 14 viper sett fra tårnet. En litt sein myrhauk hunn trakk forbi mot nord, og en vepsevåk kretset over Rud. En 2K rosenfink hann sang ved tårnet et par ganger. En overraskende stor flokk med minst 90 gråmåker, de fleste ungfugler, rastet ute på vannet. Totalt 49 arter ble registrert fra tårnet av tårnvert Steinar Stueflotten. Av andre innslag kan nevnes en rødrev som ble mobbet av kråker på Flesaker. 


Full konsentrasjon i tårnet. (Foto: Anette Degn Søgaard Dahl)
På turen langs Fiskumelva deltok 8 personer. Det var ikke lett å høre fuglesangen gjennom bruset fra den vannrike elva, men et par rosenfinker og to gulsangere lot seg lett skille ut. I roligere partier var det samling rundt lytting og læring av diverse vanlige arter. Totalt 27 arter ble notert. Under lunsjen med foreningskake på Prestøya var det full sol, og heldigvis nokså fritt for de store myggsvermene inne i elveskogen.  


Lunsj på Prestøya (Foto: Lars Dolmen)

Gråfluesnapper i elvskogen (Foto: Lars Dolmen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar