tirsdag 13. november 2018

VELKOMMEN TIL "FUGLER OG FUGLELYDER I VINTERSKOGEN" 17. NOVEMBER

Vi har base på hytta til Jon Ludvig Hals ved Ulevannsveien ovenfor Krokstadelva, og rusler rolig rundt i nærområdet i selskap med Magnus Ullman - en av Nordens mest kjente ornitologer - og andre fugleinteresserte. Vi lærer fuglenes smålyder, og litt om deres levesett i vinterskogen. Ullman, er kjent  for sine store kunnskaper, og sin evne til å formidle kunnskapen. Vår forening har tidligere hatt kurs med ham, og han har vært guide for oss i Skåne.

Turen innebærer ikke store anstrengelser. Hovedmålet er en trivelig og sosial naturopplevelse, som passer for de fleste. Jon Ludvigs hytte byr på både varme og WC. Ta med mat og drikke.

Påmelding ved mail til bent.m.ellingsen@gmail.com eller sms til 99627253 snarest mulig. Hvis interessen er altfor stor, blir det trekning om deltakelse torsdag.   

Praktisk opplegg: Deltakerne møtes kl.09.45 på p-plassen ved idrettsanlegget på Årbogen, ovenfor Bommenfeltet i Krokstadelva (oppkjøring ved Nedre Eiker kirke).  Her kan de som ønsker det samle seg i færre biler, før turen går videre 10-15 minutter på Ulevannsveien - en god bomvei (60 kroner). Avkjøring fra Ulevannsveien til hytta er godt merket, og en veikjegle markerer at man er framme. Adressen er Kjellerdalsveien 123, for de som bruker GPS.

En stor takk til Jon Ludvig for at han stiller hytta og foringsplassen til rådighet.

VEL MØTT!

onsdag 7. november 2018

Kommende aktiviteter

17. november: "Fugler og fuglelyder i vinterskogen" - rusletur i Nedre Eiker med den kjente ornitologen Magnus Ullman kl.10-14. For medlemmer - begrenset deltakelse.

18. november: "Natur & Kultur 2018" på Fossesholm i Vestfossen kl.14.30-19. Møteplass for naturinteresserte, med lærerike og underholdende foredrag m.m. Mer informasjon her: PROGRAM 2019

4. desember: Møte med foredraget "Borrevannet - fugl og forvaltning" av Kjetil Johannessen.

ALLE ER VELKOMNE PÅ MØTER HOS NOF ØVRE EIKER. GRATIS ADGANG. SALG AV KAFFE OG KAKER.

torsdag 18. oktober 2018

Velkommen til møte 6. november med foredrag om nattlerke og andre arter i Spania

Tid: 6.11.2018 kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund.
Alle er velkomne. Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker.

Nattlerke (Foto Thor Østbye)

Nattlerkas landskap i Spania (Foto Thor Østbye)

Kveldens foredrag: Nattlerke – en utfordring og en drøm for ornitologer"  av Per Øystein Klunderud med bilder av Thor Østbye


Når Per Øysteins turgruppe besøkte Sepúlveda nord for Madrid i 2015, var det knapt noen norske ornitologer som hadde gode bilder av nattlerke (tidligere kalt dupontlerke). M
ed fugler i spill og sang ble det en feststund for deltakerne.  Seinere har det blitt ytterligere fire besøk her og på steppen El Planeron i Aragon, begge kjerneområder for arten. 

Per Øystein og Thor Østbye prøvde i april 2017 å avlure den myteomspunne arten for noen av dens hemmeligheter. I Fugleguiden omtales den slik: "Hovedsakelig standfugl. Svært sky. Ofte vanskelig å oppdage, løper raskt vekk. Synger helst i grålysningen og skumringen, en kort, vemodig, rolig repetert strof".

Vi får også høre om status og utfordringer for den rødlistede lerka. Finner vi de samme utfordringene hos noen av våre egne arter i kulturlandskapet? Det blir også litt om insekter og insektdød, siden lerkene er helt avhengige av insekter i hekketiden. Andre arter fra disse områdene vil også bli presentert. Som bonus får vi se bilder av pantergaupe / spansk gaupe. 

Per Øystein vil orientere om sine reisetilbud, under merkevaren KNoK (Klunderud Natur og Kultur).

Fotograf Thor Østbye er bosatt i Vang i Valdres. Han har i mange år livnært seg som fotograf, med stor innsikt i både arter og landskap. Han har samarbeidet med Per Øystein på en rekke reiser og med ulike tema knyttet til kulturlandskapet.

Foredragsholder Per Ø. Klunderud er bosatt på slektsgården på Fiskum i Øvre Eiker. Han har vært med i NOF Øvre Eiker lokallag siden 1975, herav 11 år som leder. Han har vært ansatt på deltid i Naturvernforbundet i Buskerud siden 1986, og har fra 1990 vært engasjert i arbeid med kulturlandskap. Blant annet  med slåttekurset på Ryghsetra, men også med arbeid på egen gård.

Etter foredraget følger ordinære møteposter:

·             Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
·         Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
·         Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.     
·         Meldinger og eventuelt.

Hjertelig takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster. Vel møtt!

·

søndag 14. oktober 2018

Skjeggmeis toppet årets siste tårndag 13. oktober

De 8 som var innom tårnet kunne glede seg over flott høstvær med 18 graders varme. Høydepunktet var en flokk på 17 skjeggmeis, som dessverre ikke alle fikk med seg. Også i fjor var skjeggmeis innom i oktober.  Rekorden på 70 individer ble satt i 1998. Alle historiske registreringer av denne sjeldne gjesten er fra oktober eller november. Andre godbiter denne fine dagen var tre sjøorrer, en duetrost,  to seine låvesvaler og ei vipe.

Takk til vår faste tårnvert Bjørn Tore Bollerud
(Foto: Morten Jagdum) 

Tårndag i oktober med 18 varmegrader skjer ikke hvert år
(Foto: Morten Jagdum)

torsdag 11. oktober 2018

Lørdag 13. oktober: Årets siste tårndag ved Fiskumvannet

Tårnvert Bjørn Tore Bollerud ønsker medlemmer og andre interesserte velkommen til sesongens siste felles samling i fugletårnet i Fiskumvannet naturreservat kl. 09.30 - 14. Siste uke er 61 arter registrert her. Blant høydepunktene nevnes storlom, dvergfalk, lappfiskand, stjertand og dvergdykker. En sein låvesvale er også sett, og flokker med kortnebbgjess fra Svalbard har passert. Det er fortsatt stor aktivitet av trekkfugler. Fuglelydene kan være interessante på denne tida, da man kan lære seg andre lyder enn sang. Tårnverten og andre kunnskapsrike deltakere vil bistå de mindre erfarne, selv om det er vanskelig å identifisere enhvert lite pip. Vel møtt!
Steinar Stueflotten under en kjøligere oktoberdag i 2016. (Foto Morten Jagdum) 

Audun Jahren ved bordet under tårndag i oktober 2015


lørdag 29. september 2018

Velkommen til foredrag 9. oktober om den mystiske jaktfalken

Sted: Haug menighetssenter. Tid: Kl.18.30. Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker.

Kveldens foredrag:  "Jaktfalk – resultater fra 10 års studier i Buskerud" av Lars Egil Furuseth


Jaktfalken er her hele året (Foto: NRK)

Folk flest ser sjelden vår største falk. Hvert møte får en fuglekikkers hjerte til å slå litt raskere. Den er den tøffeste av de fem falkeartene som hekker her i landet, siden den stort sett holder seg i sitt område året rundt.  Det er mye mystikk rundt jaktfalken. 

Lars Egil Furuseth har fulgt med jaktfalken på dens hekkeplasser i deler av Buskerud siden 1980-tallet. De siste 10 årene mer inngående med tanke på å kartlegge hekkeplasser og hekkeresultater i hele fyket. Foredraget er en oppsummering av mange års feltarbeid med jaktfalken. Vi følger arbeidet fra ettervinteren, gjennom hekketiden og frem til snøen legger seg igjen senhøstes. Vi får kjennskap til artens generelle biologi, status, hekkeresultater og fremtidsutsikter. Samt et innblikk i foredragsholderens arbeidsmetoder for å avsløre jaktfalkens livsførsel.

Flott himmelprofil (Foto: Lars Egil Furuseth)


Jaktfalken er en stor fugl . Foto: Fredrik Strøm ( Natursidan.se )

fredag 28. september 2018

Tårndag i Fiskumvannet naturreservat lørdag 29. september

Da er høstens tredje tårndag vel gjennomført - denne gangen ikke helt uten dramatikk. Fuglemessig ble det en trå start hvor aktiviteten virket preget av det kalde været, men etter hvert som det tødde opp kviknet også fuglene til og det ble en meget bra dag. Lokalt for Fiskumvannet og de 5 deltakerne var en ung horndykker en sjelden observasjonen. En lerkefalk fløy gjentatte ganger rett over tårnet, og både dvergfalk, spurvehauk og hønsehauk viste seg fram. En stor flokk tornirisk anslått til 100 individer ble sett ved Flesaker. Å avslutte dagen med 14 kvartbekkasiner langs Hegstad beitemark var virkelig bemerkelsesverdig. Det ble registrert 45 arter denne dagen.

Dagens dramatiske innslag stod tårnvert Bjørn Tore Bollerud for da han midt i en munter passiar opplevde at hans kjære faste tårnhatt plutselig blåste av hodet, over tårnkanten og ned i elva Dørja. En redningsaksjon ble iverksatt og hatten kunne landes, litt våt men ellers i fin form. Bildene fra hendelsen taler sitt tydelige språk.Tårnverten redder sin kjære lue

Lerkefall (Foto: Lars Dolmen)