lørdag 18. mai 2019

FUGLENES DAG 2019 - SØNDAG 26. MAI

I år markeres Fuglenes Dag i Buskerud med en lokalitetskonkurranse i regi av vår fylkesavdeling. Hensikten med Fuglenes Dag er å formidle glede over fuglelivet, og spre kunnskap om arter og den natur artene trenger for å leve. Formålet med vår uhøytidelige konkurranse er å motivere til å oppleve og registrere flest mulig fugler i løpet av et døgn. Det er både underholdende, lærerikt og trivelig. Ale kan være med. Les mer på fylkesavdelingens nettside: http://www.nofbuskerud.net/ Lykke til!

Se etter den gråbrune sandsvalen, som nettopp er ankommet 

Kikkert er bra å ha ....

.... og teleskop er enda bedre

torsdag 16. mai 2019

TÅRNDAG VED FISKUMVANNET SØNDAG 19. MAI

Halvårets tredje tårndag starter kl.08 når vår tårnvert Bjørn Tore Bollerud går ut gjennom reservatet  fra parkeringsplassen. Han blir i tårnet minst til kl.14. For den morgenfriske er det selvsagt ingen grunn å vente på Bjørn Tore.

Siste uke er 74 fuglearter registrert ved Fiskumvannet. De fleste trekkfugler er nå på plass, men fortsatt ankommer og passerer nye. Blant godbitene siste uke er bergand, dvergfalk, lerkefalk, fiskeørn, brushane, gulerle og duetrost. Rosenfinken er tilbake med sin selvsikre sang, og nattetid er myrriksas noe mindre melodiøse sang hørt. Gledelig er det også at gjøken har latt høre fra seg.

I tillegg til mange fine naturopplevelser midt i en fuglerik årstid, byr en tårndag også på hyggelig samvær med andre fugleinteresserte og en fin anledning til å lære mer om fugler. Ta gjerne med mat og drikke. Det er god komfort i tårnet, og veien ut er kloppet og lettgått. Vel møtt!Tårnvert Bjørn Tore Bollerud med tårnboka

Tårndager er en god tradisjon - her fra en tårndag i 2013


lørdag 4. mai 2019

Tur til Borrevannet 4. mai: Fra sur morgen til behagelig skoglunsj

I susende polarvind var det greit at de seks deltakerne måtte stå tett i det lille tårnet ved Borrevannet i Horten. Den nye værtype la nok en demper på fuglelivet, men ikke på stemningen i tårnet. Tre sivhauker, en nærgående høylytt grønnspett og svingende toner fra svarthvit fluesnapper i Eydeparken bidro også godt. Berit og Arne fikk sneket seg til litt varme foran vedovnen i merkebua under tårnet. En annen fluesnapper underholdt sammen med et ekorn under lunsjen i den solrike vårskogen ovenfor  golfklubben.

Etter Borrevannet fortsatte noen til Presterødkilen, Ilene og Gullkronene i Tønsberg. Toppnoteringene fra denne utvidede del av turen var ikke mindre enn svarthalespove ved Presterødkilen og steppehauk ved Jarlsberg hovedgård. Riktige godbiter. Takk til turleder Jon Ludvig Hals


Svarthalespove i Presterødkilen (foto: Lars Dolmen)torsdag 2. mai 2019

Velkommen til møte med foredrag om storspove - Årets Fugl 2019

Tid: Tirsdag 7. mai / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund
Alle er velkommen. Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker.

Mange forbinder de høylytte trillene fra storspoven på trekk eller hekkeplass som symbolet på vår. Men storspoven er i tilbakegang, og har fått kategori sårbar (VU) på den norske rødlista. Derfor ønsker NOF å kartlegge bestanden bedre i 2019. Foredraget vil inneholde fakta om storspoven, trekkruter og overvintring, hva vi vet om bestanden, hvilke faktorer vi tror har negativ påvirkning samt noe om hva som skjer med storspoven og andre store vadere globalt. Foredraget ledsages av bilder og video-opptak.Per Stensland har vært i NOF’s sentralstyre i over 10 år, har vært leder av NOF Oslo og Akershus, NOF Asker og Bærum, mangeårig styreleder i Natur og Fritid og var en av initiativtagerne til NOF Travel. Han har også vært mangeårig styremedlem og nestleder i Sabima, samarbeidsorganisasjonen for biologisk foreninger i Norge. .

Etter foredraget følger ordinære møteposter:
·         Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
·         Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
·         Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.     
·         Meldinger og eventuelt.
tirsdag 30. april 2019

BLI MED PÅ TUR TIL VAKRE BORREVANNET I HORTEN LØRDAG 4. MAI

Alle er velkommen til å bli med på denne fine turen til et av de fuglerikeste områdene på Østlandet. Her er registrert 62 arter siste uke, og 129 arter hittil i år. Vi parkerer på p-plassen ved Borre golfbane, og spaserer makelig forbi Golfkroa og følger "Golfstien" til fugletårnet. Tårnet ligger rett nedenfor banen, ved vannets sørlige bredd. Her hekker toppdykkere og andre vannfugler i kort avstand fra tårnet. Ved siden av ligger en vakker lund med gamle trær, og en fin kolle med utsikt over vannet.

Foto: Kjetil Johannessen
Kilde: Fylkesmannen i Vestfold
Spaserturen videre blir sannsynligvis på stien gjennom lunden, langs den sivbevokste bredden og over banen tilbake til parkeringa. En fin liten rundtur. Golfkroa åpner k.9. Ellers anbefales å ta med mat og drikke.

Turstart for felleskjøring kl.06.30 fra Eikersenteret. Kjøretid rundt 45 minutter. Det er også fullt mulig å ta seg til Borre på egenhånd når man måtte ønske, og ta igjen gruppa langs den godt merkede stien.  Det er enkelt å finne fram. Turens varighet bestemmes av den enkelte og turleder Jon Ludvig Hals. Han kan nås på 95973438. VEL MØTT!

mandag 29. april 2019

Tre fine arrangement 27. og 28. april

Kilde: Lars Dolmen / Foto: Lars Dolmen og Jon Ludvig Hals

Ringmerkinga på Halshaugen med Anders Hals gikk av stabelen under nærmest perfekte forhold, med merking av 47 individer av 14 arter. Bjørkefink var dagens vanligste art. Det var tilløp til trengsel når de 14 deltakerne skulle studere fuglene på nært hold. Alle som ønsket det fikk prøve å holde og slippe fugler. Spesielt gledelig var det at 4 unge hadde møtt opp,
Følgende ble ringmerket: rødstrupe (4), svarttrost (1), rødvingetrost (1), løvsanger (1), spettmeis (1), skjære (1), pilfink (2), bjørkefink (17), grønnfink (7), grønnsisik (2), dompap (2), kjernebiter (7) og gulspurv (1). En trane sirklet lavt rett over Halshaugen. Takk til Anders Hals for nok en fin dag på haugen

Folk lytter når Anders deler sin kunnskap

Morten Jagdum med kjernebiter
Årets første Tårndag ved Fiskumvannet ble som vanlig stødig ledet av Bjørn Tore Bollerud. Med stort og smått var 12 deltakere innom tårnet. I gråvær, som ofte er bra fuglevær, ble 62 arter registrert. Inkludert ei myrrikse, som ble hørt jevnlig utover formiddagen. En myrhauk-hunn passerte, og berganda som har holdt til ved Fiskumvannet de siste par  ukene var på plass. Også fjellvåk, musvåk, tårnfalk, fiskeørn, hønsehauk og tårnfalk viste seg fram. Flere vadere som småspove og storspove, dverglo, sandlo, strandsnipe, skogsnipe, mange grønnstilk og gluttsnipe ble notert. Alle våre tre svalearter ble sett, mens tårnseileren fremdeles lar vente på seg. Takk til Bjørn Tore, som stiller opp år etter år.
Sangsvane med myk landing

Enkelte skjønnheter er heldigvis ikke sjeldne 
Turen langs nordre Tyrifjorden samlet i år bare fire 4 deltakere, med start i Vikersund kl 06.30. Første stopp var Røsholmstranda, og deretter Synneren, Averøya, Snyta, Juveren, Gomnes, Svartstadvika, Svendsrudvika (Sælabånn), Vik i Steinsfjorden, og Steinsvika. Siste stopp var Mo gård. 
Det var overraskende lite fugl å se på formiddagen, men det tok seg opp etter at sola begynte å varme rundt kl. 12. De siste 3-4 stoppene ga bra uttelling., Høydepunktene var stjertand (Svendsrudvika), to snadderand hanner (Vik), fiskeørn med fangst i Steinsvika og en "skrue" i lufta med musvåk, sivhauk og fiskeørn. På jordene var det mye heipiplerker, steinskvett og viper. Buskskvetten var å se flere steder.
Takk til Jon Ludvig for en ny flott tur til Tyrifjorden.
Fiskeørn
Flittig bruk av optiske hjelpemidler
Kilde: Foreningens sekretær Lars Dolmen.

onsdag 24. april 2019

Kommende helg: Ringmerking på Hals, tårndag på Fiskum og tur rundt nordre Tyrifjorden 

Tradisjonen tro har vi lørdag 27. april to arrangementer. Først inviterer Anders Hals nok en gang til ringmerking på Halshaugen kl. 8 - 11. Bjørn Tore Bollerud er på plass som vert under tårndagen ved Fiskumvannet kl.10 - 14.

Alltid trivelig på Halshaugen (foto: Lars Dolmen)

Hals ligger nær Kolberg i Vestfossen

Anders med kjernebitere under merkedagen 2014 (Foto: Morten Jagdum)
På Halshaugen blir det morgenfrisk fuglekikking, nettfangst og læring om ringmerkingens målsettinger og teknikker. I hyggelig lag. Anders har vært sertifisert i mange år, og er en av landets mest erfarne merkere. Det er bare å møte opp,  men han kan nås på mobil 97062342 dersom været blir slik at det kan tenkes å bli avlysning.Tårndagen starter kl.10. Som vanlig med høy komfort, medbrakt kaffe, mat og forhåpentligvis godt med fugl. Muntre samtaler er i alle fall garantert.En del trekkere er nå på plass, men det vil sannsynligvis dukke opp nye årsarter under tårndagen. Vel møtt!Søndag 28. april er det klart for den store turen langs nordre Tyrifjorden. Som i fjor er det lokalkjente Jon Ludvig Hals som leder oss på samme rute som Viggo Ree fulgte under sine populære guidinger gjennom flere tiår. Turen var i fjor en stor suksess. Vi får kjennskap til gode lokaliteter, lære om fuglene vi ser og ikke minst er trivselen høy. Ta med mat og drikke. Frammøte ved rådhuset i Vikersund kl.06.30. Rekker du ikke dette kan du innhente reisefølget underveis. Jon Ludvig har mobil 95973438. Blir du med får du sannsynligvis en opplevelse du sent vil glemme.
Fjorårets deltakere