mandag 7. desember 2020

ALL AKTIVITET AVLYST INNTIL VIDERE

Møter og andre aktiviteter vil bli gjenopptatt så snart faren for smitte er over. Send i mellomtiden gjerne bilder, kommentarer, spørsmål, forslag og annet til bent.m.ellingsen@gmail.com - eller benytt foreningens facebookside.
fredag 13. november 2020

Planer for Bergsvingen kan gi forbedring eller forverring for fugleobservatører

 Det kan bli forandringer på vårt viktige observasjonspunkt i Bergsvingen, mellom Langebru og Vestfossen. Buskerudbyen og Øvre Eiker kommune vil anlegge ny sykkelvei, og samtidig gjøre mer ut av den gamle busslomma. Viktig for oss er det å bevare muligheten til fri sikt i alle himmelretninger. Alle kan bidra gjennom å si sin mening om planene.

Les mer her: https://ovre-eiker.kommune.no/Aktuelt/Sider/mulig-utsiktspunkt-i-kulturlandskap.aspx?fbclid=IwAR2B1VgHuz26qZbqc05KGkFHzytCY0VvgSkEGmaoQPWmgR24nSxdhOLuBv0


Samling i Bergsvingen 6. mars 2014


lørdag 3. oktober 2020

BLI MED PÅ EUROBIRDWATCH 3.- 4. OKTOBER

For 27. gang observerer, teller og registrerer folk over hele Europa fugler første helg i oktober. Hensikten er å rette oppmerksomheten mot fuglene og deres behov for en natur å leve i. I fjor ble det registrert 4,3 millioner fugler, hvorav over 374.000 i Norge. 

Les mer om hvordan du kan delta her: Eurobirdwatch 2020onsdag 23. september 2020

TUR TIL MØLEN I VESTFOLD SØNDAG 27. SEPTEMBER

Det var morsomt å endelig arrangere en NOF Øvre Eiker-utflukt igjen, den første siden Nattsangerturen i juni! Fem deltakere møtte på parkeringen ved Mølen kl 0800, deriblant et par debutanter på ØE-tur, noe som var ekstra gledelig.


Tundralo i selskap med lappspove
(foto: Lars H. Dolmen)

Det var oppholdsvær og noe vind, og med de foregående dagenes høststorm i minne var det ingen grunn til å klage. Turen gikk i rykk og napp langs kjerrene og jordet ned mot tarebukta. Ei havsule ble observert liggende på sjøen et stykke utenfor rullesteinstranda, silender og ærfugler fløy langs strandkanten, i terrenget var det mye småfugl med bl.a. svarttrost og grønnfink. Jernspurv og gransanger ble observert og tradisjonen tro dukket det opp en fasan på jordet langs stien. Ved tarestranda ble bl.a. skjærpiplerke sett, og utenfor lå mye ærfugl og sjøorre.
De fleste var spent på om vi skulle få se tundralo som var rapportert fra Mølen de siste dagene, og derfor ble det etter hvert rask marsj over til sandstranda. Og gledelig nok, etter nitid granskning med teleskopene ble det konstatert fem tundralo sammen med en sandlo, fire lappspover, tre myrsniper, to tjeld og en brushane. Utenfor stranda ble også 3 horndykkere observert.
Til sammen noterte skåderne rundt 50 arter på turen, og alle hadde en eller flere nye. Turfølget brøt opp etter lunsj rundt kl 1300 og dro hver til sitt, dvs. bl.a. til Presterødkilen, Ilene, Bergsvingen, Fiskumvannet...

torsdag 12. mars 2020

AVLYST: Vårfeiring i Bergsvingen søndag 29. mars

Den tradisjonelle samlingen med fuglekikking i Bergsvingen, ved Semsveien mellom Langebru og Vestfossen, skulle gått av stabelen søndag. Som vanlig med vårt æresmedlem Magne Sjøblom i rollen som svingvert. I likhet med så mange andre arrangementer i disse dager, må vi avlyse p.g.a. smittefare. Men svingen er åpen hver dag! Bildene nedenfor er fra 2017. Deltakerne er foreviget av Morten Jagdum.


Bersvingenlørdag 29. februar 2020

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM ENDRINGER I VÅRT NÆRE FUGLELIV

Tid: Tirsdag 10. mars kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Kveldens foredrag er "Endringer i fuglelivet i Øvre Eiker de siste 10 årene" av Steinar Stueflotten.

Boka «Fuglelivet i Øvre Eiker» ga en oversikt over fuglelivet i kommunen fram til sommeren 2009. Etter det er det kommet til flere nye arter slik at artslista teller 267 arter per 2019. Rapporterings­verktøyet Artsobservasjoner har gjort det lettere å få en oversikt over endringer i fuglelivet de siste 10 årene. Noen arter har hatt positiv utvikling i perioden, andre en negativ utvikling. Restaureringen av Hegstad beitemark i 2015 er en viktig endring som har påvirket fuglelivet i dette området. Til slutt skal vi se på forekomsten til noen spesielle og sjeldne arter i perioden 2009-2019.

Steinar Stueflotten er velkjent for de fleste fugleinteresserte både lokalt og nasjonalt. Han er blant annet leder av vår fylkesavdeling, medlem i fylkets sjeldenhetsutvalg og vårt feltutvalg, og gir for øvrig mange andre verdifulle bidrag til fuglelivet og vår forening.

Beiting og landskapsendring har påvirket fuglelivet i Fiskumvannet naturreservat

Sanglerka har hatt fordel av landskapsendringene

Svartstrupesteinskvett - en ny registrert art siste 10 år
Etter foredraget avvikles Årsmøtet 2020. Øvrige faste møteposter følger eventuelt så langt tiden strekker til. VEL MØTT!
fredag 21. februar 2020

Årsmøtet 2020

Møtet avholdes etter pause under møtet 10. mars 2020. Innkalling er sendt i mail til alle medlemmer. Dokumentene til årsmøtet finnes også under arkfanen "Årsberetninger" ovenfor.