lørdag 7. oktober 2017

Om sjøfugl i Oslofjorden tirsdag 10. oktober kl.18.30

Strandliv med mye utstyr
Ærfugl i fjorden (Foto: Morten Bergan)

I kveldens foredrag "Sjøfugler i indre Oslofjord" gir Morten Bergan en oppdatert oversikt over forekomst og trender for disse fuglene. Også langs Buskeruds kystlinje. Og selvsagt illustrert med flotte bilder. 


Morten Bergan er et velkjent navn i fuglemiljøet. Har er geolog, fugleentusiast fra barndommen og særlig kjent for sine sjøfuglkartlegginger i Oslofjorden. Dette har gitt grunnlagsmateriale for flere verneområder, og han har også gjennomført årlige sjøfugltellinger i regi av Fylkesmannen. I tillegg har han etablert Lilløyplassen Naturhus på Fornebu, og ledet dette de første årene. Han er medforfatter av «Fugleguide til Oslo og Akershus», er reiseleder i NOF Travel, er mye brukt som foredragsholder og har mange roller i NOF-systemet. Hvordan han får tid til alt dette, får vi kanskje høre litt om.
 Etter foredraget følger ordinære møteposter:

·    Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
 • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no   
 • Fritt fram for alle med egne bilder.
 • Meldinger og eventuelt.

Takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster! 

onsdag 4. oktober 2017

Første skjærpiplerke på Fiskum 21. september

 Foto: Melvin Åsum

Melvin Åsum var den heldige som påtraff Fiskumvannets og Øvre Eikers aller første skjærpiplerke. Han forteller: "Det var på vei ut til tårnet, ved de ytterste kloppene, som jeg oppdaget en spurvehauk og en kråke som jaget hverandre. Jeg tok noen bilder av disse, og det var da skjærpiplerka fløy opp. Men det var ikke før jeg kom hjem og gransket bildet jeg oppdaget at det kunne være skjærpiplerke. Den ble lagt ut på artsobservasjoner med spørretegn. Etter hvert hadde Per  Øystein vært i kontakt med far og sønn Ullman, som kunne bekrefte at det var skjærpip." 

Magnus Ullmann er blant Sveriges mest kjente fuglekjennere, og både han og sønnen er piplerkeentusiaster. Som kjent kan det gi fine utfordringer å identifisere disse nokså like artene. 

Ifølge "Piplerker og erler i Buskerud", artsartikkel av Steinar Stueflotten fra 2013 på http://www.nofbuskerud.net, ville et mer sannsynlig tidspunkt for et besøk hos oss vært om våren. Da dukker skjærpiplerker iblant opp under trekket i Hallingdal og andre steder. Hovedtyngden av observasjoner i vårt fylke er ellers Hurum, hvor den kan påtreffes også om vinteren. Som navnet tilsier er dette en art som hekker i skjærgården.tirsdag 3. oktober 2017

Fiskumvannet overlegen i lokalitetskonkurransen 1. oktober

Rekordsterkt bemanning på 14 (Foto: Morten Jagdum)


Resultater fra årets lokalitetskonkurranse som ble arrangert søndag den 1. oktober fra kl. 9 til 12 i forbindelse med EuroBirdWatch 2017.
Årets vinner ble Fiskumvannet med 53 arter.
Etter en uke med stabilt gråvær fra øst og lite trekkaktivitet, lå det an til et værskifte med regnvær fra vest. Dette nådde vårt område helt på slutten av telleperioden. Det ga økt trekkaktivitet og bedre resultater enn forventet.  Resultatene ble som følger (detaljer og historikk i eget vedlegg):
1. Fiskumvannet             53 arter
662 individer
14 deltagere
2. Sætrepollen                45 arter
1190 individer
  1 deltager
2. Averøya                        45 arter
859 individer
  2 deltagere
2. Linnesstranda             45 arter
403 individer
  2 deltagere
Det ble en morsom konkurranse med delt annenplass på tre lokaliteter som alle endte på samme resultat 45 arter! Noe variabel deltagelse der vinneren Fiskumvannet satte ny rekord for denne konkurransen med 14 deltagere. Totalt 3114 individer og 78 arter er 919 individer flere og 2 arter færre enn for de samme fire lokalitetene i fjor.
De tre mest tallrike artene var: grågås 699 individer, ringdue 479 individer og stokkand 294 individer. På landsbasis var grågås og bjørkefink på topp. Av mer sjeldne arter kan følgende nevnes: stjertand, taffeland, vannrikse og  varsler på Fiskumvannet, havørn i Sætrepollen og horndykker på Averøya. En vannrikse ble også hørt på Linnesstranda før kl.9.

Kilde: http://www.nofbuskerud.net/


søndag 24. september 2017

Bli med på lokalitetskonkurranse søndag 1. oktober kl. 9 - 12EuroBirdwatch har blitt arrangert siden 1993, og hensikten er først og fremst å rette oppmerksomheten mot det fantastiske fugletrekket. Et naturfenomen som får stadig flere menneskeskapte hindringer, samtidig som det blir stadig færre stoppesteder hvor fuglene trygt kan hvile og tanke opp. 

Her i Buskerud (og Svelvik) markeres dagen gjennom å glede oss over fuglelivet. Og tradisjonen tro avvikler vi en underholdende og vennskapelig konkurranse mellom flest mulig lokaliteter. 

Eurobirdwatch 2017 går av stabelen helga 30.9.-1.10, og vi oppfordrer alle til å komme seg ut og registrere flest mulig fugl på Artsobservasjoner.no denne helgen. Søndag kl. 9-12 gjennomføres lokalitetskonkurransen. Resultatet i fjor ble:
 • 1. Linnesstranda              54 arter                545 individer      5 deltakere
  2. Sætrepollen                 51 arter                425 individer      1 deltaker
  3. Fiskumvannet              45 arter                345 individer      9 deltakere
  4. Averøya                         44 arter                880 individer      1 deltaker
  5. Grunnane                      24 arter                332 individer      2 deltakere
  6. Bergsvingen                 15 arter                1351 individer   2 deltakere
Vi håper folk også i år vil bemanne disse - og gjerne flere andre - lokaliteter,  for en intens og artig konkurranse i oppdagelse og bestemmelse av fugl. Velg et fast punkt i terrenget på ca. et fugletårns størrelse, og rapporter alt dere ser i løpet av de tre timene. Ansvarlig på hvert sted forhåndsanmelder lokaliteten til Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no).

 • Averøya (Eirik Kristoffersen 481 31 532 og Marius von Glahn - 991 60 745))
 • Fiskumvannet (Steinar Stueflotten - 913 34 123))
 • Linnesstranda (Jens E. Nygård - 902 13 483)
 • Sætrepollen (Jostein Bærø Engdal - 477 58 740)

VEL MØTT OG LYKKE TIL!

søndag 17. september 2017

Tårngruppa etterlyser snekkerkyndige

Tårnsjef Lars Jacobsen vil sørge for at vi får ei mer brukervennlig luke til takterassen i fugletårnet ved Fiskumvannet. Nåværende luke er tung, og kan for enkelte være vanskelig å håndtere. Han oppfordrer praktisk anlagte folk som vil bidra til å ta kontakt på telefon 92288788. 

Bjørn Tore holder luka oppe

Høstens første varsler under tårndagen 17. september

Det ble registrert 43 arter på Fiskum denne dagen. Ingen sjeldenheter, men høstens første varsler var på plass. Også en brushane var innom. Brushaner er hittil sett på fire ulike dager i høst, med første registrering 9. september.  Høyeste antall individer har vært 8.

Brushane på Fiskum 17. september (Foto: Lars Dolmen)

Varsler i reservatet 18.10.2015 (Foto: Morten Jagdum)

onsdag 13. september 2017

Vandrefalk jaktet makrellterne under tårndagen 3. september

Av de 37 arter som ble registrert denne dagen, var det en voksen vandrefalk som skapte mest drama. Etter gjentatte forsøk måtte den oppgi den lettmanøvrerende terna. En yngre vandrefalk var også med. Et annet høydepunkt var tre lerkefalker, en voksen og to unge, som fanget øyenstikkere. I tillegg ble en tårnfalk sett. Størst antall individer var 150 passerende grågjess, og 50 ringduer.

Tre kaier var også innom (Foto: Steinar Stueflotten)

Neste tårndag: Søndag 17. september kl.10-14