mandag 31. juli 2017

Kommende aktiviteter

3. september: Tårndag i Fiskum naturreservat kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud.
12. september: Møte med gjennomgang av rapporten "Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016" med forfatterne Steinar Stueflotten og Anders Hals.
17. september: Tårndag  i Fiskum naturreservat kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud.
30. september: Tårndag  i Fiskum naturreservat kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud.

fredag 16. juni 2017

Flott sommernatt med vaktler og sangere onsdag 14. juni

Vaktellytting fra Skjelbred ved Lundebakken (foto: Tore Haare)
Foruten i Bergsvingen, ble vaktel hørt tre steder på den korte strekningen fra parkeringa nederst i Lundebakken til Fiskum gamle kirke. På sistnevnte sted sang den i åkeren få meter fra grusveien ned til kirken. Deltakerne på årets nattsangertur var da redusert fra 12 til 7, som fikk med seg en kort konsert på absolutt fullt volum. En sjelden opplevelse.

Ved utløpet av Fiskumelva ropte ei vannrikse et stykke unna. Myrsangerens kreative sang ble hørt både ved Rud og i Bergsvingen, mens rørsangerens mer beskjedne repertoar lød fra sivområder flere steder. Nattergalen var dessverre heller ikke i år til stede. Hvorfor den har forlatt området er et mysterium. Enkeltbekkasin, buskskvett, sanglerke og viper var derimot til stede og våkne. En vakker sommernatt, med relativt lite mygg og uten ornitologiske sjeldenheter.

tirsdag 6. juni 2017

Nattsangertur onsdag 14. juni kl.22

Turen ble flyttet fra 9. til 14. juni etter varsel om tung nedbør. Tradisjonen tro samles vi onsdag til nattsangertur, akkurat nå som alle trekkfuglene bør ha ankommet våre breddegrader. Vi møtes nedenfor Lundebakken, på P-plassen i enden av Fiskumsletta mot Hokksund. Som alltid er det stor spenning rundt hvilke arter som vil synge for oss på turen rundt Fiskumvannet, og kanskje litt nedover Eikeren.
Vi kan håpe på blant annet nattergal, myrsanger, åkerrikse og vaktel. Foruten de mer vanlige artene. Det har også hendt at større sjeldenheter har dukket opp på denne tida. Ikke langt unna oss er det registrert både gresshoppesanger, elvesanger og busksanger. I Østfold synger også ei maskerikse, som aldri er registrert her i landet før. Så alt kan skje!Kontaktperson: Audun Jahren: 90734525. 

Vel møtt!
25 deltakere lytter intenst i natten i 2011En avstikker mot tårnet under tidligere nattsangertur

Noen ganger har turen startet i solskinn

mandag 29. mai 2017

Fuglenes Dag 2017 med myrhauk og mygg

Fuglenes Dag ble i år markert med to turer med utgangspunkt i Darbu. Den ene turen gikk til tårnet i Fiskumvannet naturreservat, og den andre langs nedre del av Fiskumelva. Seks personer var innom tårnet i løpet av dagen. En hunn sivhauk var innom nordenden tre ganger, og knekkandparet gledet også tårnspeiderne. Av vadere ble gluttsniper, grønnstilk, strandsnipe, enkeltbekkasiner og 14 viper sett fra tårnet. En litt sein myrhauk hunn trakk forbi mot nord, og en vepsevåk kretset over Rud. En 2K rosenfink hann sang ved tårnet et par ganger. En overraskende stor flokk med minst 90 gråmåker, de fleste ungfugler, rastet ute på vannet. Totalt 49 arter ble registrert fra tårnet av tårnvert Steinar Stueflotten. Av andre innslag kan nevnes en rødrev som ble mobbet av kråker på Flesaker. 


Full konsentrasjon i tårnet. (Foto: Anette Degn Søgaard Dahl)
På turen langs Fiskumelva deltok 8 personer. Det var ikke lett å høre fuglesangen gjennom bruset fra den vannrike elva, men et par rosenfinker og to gulsangere lot seg lett skille ut. I roligere partier var det samling rundt lytting og læring av diverse vanlige arter. Totalt 27 arter ble notert. Under lunsjen med foreningskake på Prestøya var det full sol, og heldigvis nokså fritt for de store myggsvermene inne i elveskogen.  


Lunsj på Prestøya (Foto: Lars Dolmen)

Gråfluesnapper i elvskogen (Foto: Lars Dolmen)

lørdag 27. mai 2017

Søndag 5. juni: Den Store Artsjakten 2017

Målet med Artsjakten 2017 er å skape et øyeblikksbilde av artene vi kan finne i Norge. Eksperter og naturinteresserte jobber sammen, og på Artsjakten-arrangementene rundt omkring i landet kan nye artsjegere lære seg å kartlegge arter og registrere disse i artsobservasjoner.no.


Samtidig er dette en konkurranse: Hvilken artsjeger finner flest arter? Hvilket lokale arrangement finner flest arter? Hvilken forening registrerer flest arter? Hvilken kommune får flest registrerte arter? Det blir flotte premier i ulike klasser. Den artsjegeren som finner flest arter får et gavekort fra Natur og Fritid på en verdi av 2000 kr. Arrangør er Sabima, hvor Norsk Ornitologisk Forening er med.
Reglene til Artsjakten er enkle:
1. Alle observasjoner gjort i Artsobservasjoner 5.juni er med.
2. Alle observasjoner må være gjort 5.juni 2017 mellom 00:00 og 24:00, og rapporteringsfristen er 8.juni.
3. Funn, særlig av sjeldne, rødlistede og fremmede arter bør dokumenteres med bilder. Alle data vil bli kvalitetssikret. Uspontane arter, slik som hageplanter, teller ikke med i Artsjakten.

tirsdag 23. mai 2017

FUGLENES DAG - SØNDAG 28. MAI


Velkommen til utflukt ved Fiskumvannet. To turer starter kl.10 fra Joker-butikken på Darbu. Velg mellom en makelig spasertur på stien langs den sjarmerende Fiskumelva, med kafferast ved gamlekirken, eller en tur ut til observasjonstårnet i artsrike Fiskumvannet naturreservat. Bent Ellingsen leder turen langs elva, som starter tvers over gata for Joker. Lars Jacobsen leder an gruppa som skal til tårnet, hvor Steinar Stueflotten vil gi kyndig informasjon om fuglene i lufta og på vannet.  
Turene er korte, krever liten anstrengelse og passer for både store og små. Be med familie og venner. Ta gjerne med kikkert, og litt mat og drikke. Foreningen spanderer en kakebit. Påmelding er ikke nødvendig. Det er bare å møte opp. Vel møtt!


Kontaktperson for eventuelle spørsmål: Lars Dolmen mob.418 48 419Langs Fiskumelva
  

En matbit ved Fiskum gamle kirke
Trivsel i tårnet

fredag 12. mai 2017

NY TÅRNDAG 14. MAI KL. 08 -14

Som vanlig er Bjørn Tore Bollerud vert i tårnet. Det er varslet noen regndråper på formiddagen, noe som kanskje kan bidra til å gjenskape den magiske stemningen fra forrige helg. Da ble mengder av fugl værende i området i påvente av oppklarning. Vel møtt!