søndag 31. august 2014

Om ville bær og fugl tirsdag 9. september kl. 18.30

Øyvind Stranna Larsen har kalt sitt foredrag under høstens første møte «Mye om viltvoksende bær og litt om fugl». Han har vært en ivrig bærplukker siden barneårene, og opplevelsen av turene er alltid det viktigste. Med sin bok « Bærplukkingens gleder» vil han å inspirere og motivere flere til å dra ut i skog og fjell med bærspannet. Vi får høre om bærplukkingens kulturhistorie, lærerike og underholdende bærhistorier, fakta om bær og gode råd. Ville bær er som kjent også svært viktig for mange av våre fuglearter. 

Øivind Stranna Larsen i sitt rette element
Forfatter Øyvind Stranna Larsen (1952) har også skrevet lærebøkene  «Utmark og kulturlandskap», «Skogbrukslære» og «Skogskjøtsel».  Han er utdannet i naturforvaltning og skogbruk, og har vært rektor ved skogskole og lektor ved naturbruksskole. Stranna Larsen er spesielt opptatt av å formidle kunnskap slik at næringsmessig bruk av utmarka kan skje på en miljøvennlig måte. Han er fagsjef i Norsk Ved, et forum og serviceorgan for alle med ved som næring og andre interesserte, med over 4500 medlemmer.

Som vanlig blir det pause med salg av kaffe og kaker og ordinære møteposter etter foredraget.

Vel møtt på Haug menighetssenter i Hokksund!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar